Shutterstock
Soevnens mysterium gople

Primitive dyr skal løse søvnens gåte

Alle pattedyr sover. Fugler og fisk trenger søvn. Insekter og mark tar en blund, og selv maneter døser. Forskerne studerer nå de mest primitive dyrene for å finne ut hvorfor vi er bevisstløse en tredjedel av livet.

Natten faller på i et laboratorium i California. I et akvarium holder en manet seg rett over bunnen med pulserende bevegelser.

To studenter holder et våkent øye med det primitive dyret og teller omhyggelig hver eneste sammentrekning i manetens kropp. I samme øyeblikk som mørket senker seg, blir bevegelsene langsommere, og det virker som om maneten har sovnet.

Studentene vekker nå maneten med kunstige bølger i akvariet – og det fortsetter de med hele natten, hver gang maneten døser. Neste dag er maneten tydelig påvirket av sin urolige natt. Søvnunderskuddet har gjort bevegelsene 17 prosent langsommere enn vanlig.

Maneter har ikke noen hjerne. Når de likevel sover, tyder det på at dyrelivets behov for søvn oppsto før hjernen.

Forsøket ved California Institute of Technology ble utført på cassiopeamaneten og er bare ett i en rekke som de siste årene har ført fram til en overraskende konklusjon: Selv primitive dyr som ikke har noen hjerne, trenger å sove.

Mye tyder derfor på at evolusjonen fant opp søvn lenge før hjernen, og at det opprinnelig har vært kroppens organer og celler som trenger den.

Søvn er et fundamentalt behov

Ved å studere de primitive dyrenes søvn håper forskerne å lære mer om søvnens grunnleggende funksjon og dermed finne den dypere årsaken til at vi tilbringer en tredjedel av livet i bevisstløs tilstand. Samtidig kan forskningen kanskje føre til utviklingen av medisin for mennesker som lider av søvnløshet.

Cassiopea-vandmaend

En urolig natt uten søvn gjør Cassiopea-maneter så trøtte at de beveger seg 17 prosent saktere dagen etter.

© Gerard Soury/Getty Images

Fram til årtusenskiftet mente de fleste forskere at søvn var forbeholdt virveldyrene. Hos pattedyr, fugler og krypdyr defineres søvnen blant annet ved tap av bevissthet, nedsatt reaksjon på sanseinntrykk og begrenset bevegelse av kroppen.

Hos disse dyregruppene er søvnen lett å påvise. De lukker øynene, og aktiviteten i hjernen – ikke minst i hjernebarken – endrer seg markant.

Det er vanskeligere med for eksempel fisk. De lukker ikke øynene, og de har ingen hjernebark. Likevel er det nedsatte aktivitetsnivået og den lavere følsomheten overfor påvirkninger utenfra et tydelig tegn på at fisk sover. Tilsvarende viser forsøk at mer primitive dyr også trenger å gå inn i en søvnlignende tilstand med jevne mellomrom.

Søvn er vanlig i hele dyreriket

For noen få år siden trodde ikke forskerne at primitive dyr sov. Men flere og flere forsøk viser at selv dyr uten hjerner og nervesystem trenger å lade opp i en søvnlignende hviletilstand for å fungere.

Fisk i havet
© Shutterstock

1 Noen fiskearter sover ekstremt dypt

Selv om fisk ikke kan lukke øynene, som pattedyr og fugler, sover de regelmessig – vanligvis i en fast døgnrytme. Hos arten Thalassoma bifasciatum er søvnen så dyp at den ikke reagerer på å bli tatt opp i hendene.

Bananfluen oplever soevnunderskud
© Vaclav Hykes/EyeEm/Getty Images

2 Bananfluen opplever søvnunderskudd

Bananfluen har en veldig enkel hjerne, men går regelmessig inn i en søvnlignende tilstand der den er mindre følsom overfor påvirkninger. Hvis søvnen forhindres, øker fluens behov for å ta igjen den tapte søvnen.

Havsvampe, Tethya californiana
© Hal Beral/Getty Images

3 Svampen trenger pauser

Svamper som Tethya californiana er primitive dyr uten nerver, fordøyelsessystem og blodsirkulasjon. Likevel viser de tegn til en form for søvn ettersom bevegelsene tar regelmessige pauser.

Rundormen C. elegans
© Steve Gschmeissner/SPL/Getty Images

4 Rundormen har vekslende søvnbehov

Rundormen C. elegans har en veldig primitiv hjerne. Ormen sover ikke som et ledd i en fast døgnrytme. I stedet sparer den søvnen til den for eksempel skifter hud eller blir utsatt for påkjenninger som varme eller UV-stråling.

For dyrene er søvnen trolig like viktig som den er for mennesker.

Vi kjenner alle følelsen av å være helt ødelagt og ute av stand til å fungere normalt etter en søvnløs natt. Vi har også kjent behovet for å legge oss tidlig etter en urolig natt – og å forsøke å innhente den tapte søvnen ved å sove ekstra lenge neste natt.

5 myter om søvn – sant eller usant?

Soevn oejenmaske
© Shutterstock

Bør du droppe vekkerklokken, er det mulig å ta igjen tapt søvn, og kan du venne seg til å sove mindre? Mytene og de gode rådene om søvn er det massevis av, men holder de vann? Vi har latt vitenskapen felle dom over fem populære påstander. Se resultatet her.

Alt dette er tydelige tegn på at søvn er et fundamentalt behov, på samme måte som mat og vann. Vi kjenner alle de biologiske og biokjemiske mekanismene som gjør det nødvendig å spise og drikke, men vi vet fortsatt ikke så mye om hva som dypest sett fører til behovet for søvn.

Noe av det forskerne har lagt merke til, er at dyrs søvnbehov er helt ulike. Vi sover i gjennomsnitt åtte timer i døgnet, noe som står i skarp kontrast til elefanten, som nøyer seg med to timer, og flaggermusen, som sover i 20 timer.

Soevn elefant og flagermus

Søvnbehovet varierer dramatisk i dyreriket. Bare hos pattedyrene spenner det fra elefantens to timer i døgnet til flaggermusens 20 timer.

© Shutterstock

For pattedyr er søvnens betydning for hjernen etter hvert veldokumentert. Flere vitenskapelige forsøk har blant annet slått fast at god nattesøvn er viktig for hukommelsen.

Vi vet også at hjernen bokstavelig talt utnytter søvnen til en grundig storrengjøring. I 2012 oppdaget Maiken Nedergaard ved universitetet i Rochester i New York det såkalte glymfatiske systemet som renser hjernen under søvnen.

Systemet skaper en rytmisk sammentrekning av hjernens blodårer slik at en egen rensevæske blir pumpet gjennom hjernevevet. Dermed blir hjernen hver natt spylt ren for avfallsstoffer som ellers kan føre til Alzheimers og Parkinsons sykdom.

Både kropp og hjerne krever søvn

Søvnen har dermed beviselig avgjørende funksjoner for hjernen. Men også resten av kroppen trenger søvn. Hvis vi sover for lite, går det for eksempel utover hormonbalansen som styrer oppbygningen av musklene våre, og kroppscellene får problemer med å produsere proteiner.

Søvnløshet rammer hele kroppen

En god natts søvn er ikke bare viktig for at vi kan føle oss friske og uthvilte neste morgen. Hvis vi sover for lite over lengre tid, kan det føre til direkte skadelige virkninger i hjernen og kroppen.

Shutterstock

1 Avfallsstoffer hoper seg opp i hjernen

Når vi sover, skylles hjernen med ryggmargsvæske som renser ut avfallsstoffer. Uten søvn hoper blant annet beta-amyloid seg opp mellom hjernecellene, noe som er et av de viktigste tegnene til demenssykdommen alzheimer.

Shutterstock & BiM

2 Ubalanse i hormoner svekker musklene

Søvnmangel senker nivået av hormoner som styrker muskeloppbygningen, for eksempel testosteron. Samtidig økes nivået av muskelbegrensende hormoner, for eksempel myostatin. Dermed svekkes musklene.

Shutterstock & BiM

3 Molekyler setter genene ut av spill

Underskudd av søvn stresser cellene, så de begynner å produsere bestemte molekyler som setter seg på genenes DNA. Genene kan dermed ikke danne de proteinene cellen trenger for å vedlikeholde seg selv.

Shutterstock & BiM

Forsøkene med primitive dyr uten hjerne tyder på at søvnens opprinnelige formål nettopp ligger i visse grunnleggende funksjoner i kroppscellene.

Som de amerikanske forsøkene med maneten avslørte, kunne manetene bli rammet av søvnunderskudd, noe som påvirket dem dagen etter. Lignende resultater kom en japansk forsker fram til i 2020 ved å studere den nesten 1 centimeter lange ferskvannspolyppen ved navn Hydra.

Biologen Taichi Itoh ved Kyushu-universitetet observerte at dyrene generelt var litt mer aktive om dagen enn om natten, men at de omkring hver fjerde time sovnet og ikke beveget seg i det hele tatt.

Under søvnen kunne dyrene vekkes av for eksempel et lysglimt, men hvis de hadde sovet i mer enn 20 minutter og befant seg i en slags dyp søvn, var de vanskeligere å vekke.

Det hjerneloese polypdyr Hydra

Det hjerneløse polyppdyret Hydra har en søvnsyklus på fire timer, som både inneholder dyp og lettere søvn.

© Sinclair Stammers/SPL

Når forskeren likevel holdt polyppdyrene våkne lenge, bygget de opp et søvnunderskudd som fikk dem til å sove mer senere. Men virkningen var størst hvis dyrene ble forstyrret under de søvnperiodene som foregikk i mørke.

Disse resultatene tyder på at Hydras søvnmønster både er påvirket av lyset og av en slags indre rytme som minner om vår egen døgnrytme.

Hver enkelt celle sover

Ettersom Hydra ikke har noen hjerne, kan ikke dyrets søvnbehov skyldes at hjernen skal renses eller at hukommelsen skal styrkes. I stedet fant Taichi Itoh ut at dyrets celler delte seg saktere hvis det ble holdt våkent.

Søvn er altså viktig for at et polyppdyr skal kunne vokse og utvikle seg. Fraværet av en hjerne betyr også at søvnen og virkningene av den ikke kan være styrt derfra, men sannsynligvis er et lokalt fenomen ute i kroppen, og at det altså er de enkelte cellene som sover.

Søvnen kan ha oppstått for å beskytte energiomsetningen i tarmen.

Noe lignende kom fram i 2020, i et forsøk med den lille rundormen C. elegans. David Raizen ved universitetet i Pennsylvania observerte at rundormen sjelden sover, men når den skifter hud som et ledd i utviklingen sin, tar den en kort lur på et par timer.

Det tyder på at søvnen reduserer rundormens energiforbruk slik at alle ressurser kan brukes til hudskiftet.

På det punktet minner rundormen om bananfluen. Også her ser søvnen ut til å være avgjørende for å opprettholde energiomsetningen.

Når bananfluer ikke får sove, skjer en opphopning av såkalte frie radikaler som skader tarmens evne til å ta opp næringsstoffer. Det viste biologen Dragana Rogulja ved Harvard-universitetet i Boston i 2020, og hun påviste den samme effekten ved søvnmangel hos mus.

Tarmen var et av de første organene som flercellede dyr utviklet, for flere hundre millioner år siden, og Rogulja har mistanke om at søvnen kanskje oppsto allerede på det tidspunktet for å beskytte det nye organet.

Den teorien har ført til spekulasjoner om dyr uten tarmer også sover. Noen forskere har derfor lett etter tegn på søvn blant de svært primitive svampene, som verken har nervesystem, fordøyelsessystem eller blodsirkulasjon.

Andre vil studere de enda enklere placozoene, som består av bare fire ulike typer celler som ligger i to lag oppå hverandre.

Placozoer - verdens mest primitive dyr

De såkalte placozoene er verdens mest primitive dyr. Søvnforskerne vil derfor gjerne vite om de amøbelignende organismene også trenger en form for søvn.

© W. Jakob

Dessverre har ingen forskere så langt klart å holde placozoer i live i laboratoriet, og svampene beveger seg så sakte at atferden deres er vanskelig å studere. Noen av dem kryper over havbunnen med en topphastighet på bare 4 millimeter om dagen.

Hvis framtidige forsøk viser at selv svamper og placozoer sover, vil det være et tegn på at søvn er en helt grunnleggende egenskap som kanskje til og med er grunntilstanden i døgnrytmen vår.

Kanskje er ikke det sentrale spørsmålet når evolusjonen fant opp søvnen, men når den våkne tilstanden oppsto.

Noen forskere mener til og med at den våkne tilstanden først oppsto mange millioner år etter at de første dyrene oppsto. Som søvnforskeren Paul Shaw ved Washington-universitetet i St. Louis har uttalt til tidsskriftet Science: «Hvis dyret lever, så sover det også. Jeg tror ikke vi fant opp søvnen. Vi fant opp våkenheten.»

Protein motvirker søvnbehovet

Mens noen søvnforskere bruker dyreforsøkene til å løse den grunnleggende gåten om søvnens opprinnelse, prøver andre å utnytte resultatene i menneskets tjeneste. Forsøkene har nemlig avslørt at det er mye felles i de genene, signalmolekylene og proteinene som ulike dyr bruker til å regulere søvnen.

Det gjelder for eksempel proteinet Bmal1, som finnes hos både mus og mennesker. Eksperimenter har vist at et tilskudd av proteinet kan holde mus våkne selv om de har et stort søvnunderskudd.

Den oppdagelsen kan føre til utvikling av medisiner for mennesker som lider av søvnløshet. Proteinet kan kanskje bøte på de skadevirkningene den manglende søvnen vanligvis medfører.

Og hvem vet om ikke medisinen også kan brukes av alle oss som vil ha flere våkne timer i døgnet – og unngå å sove vekk en tredjedel av livet.