Polyppdyr forbløffer forskerne: Søvnen oppsto før hjernen

Ny oppdagelse tyder på at søvn er et enda mer grunnleggende behov enn forskerne hittil har trodd.

Søvn er en av de få tingene nesten alle dyr har til felles – fra ormer og insekter til elefanter og hvaler. Derfor må tilstanden være avgjørende for at organismene kan fungere.

Likevel er ikke formålet med søvnen avklart. De fleste søvnforskerne mener at det særlig er hjernen som trenger søvnen – enten for å rydde ut i de mange sanseinntrykkene som ellers ville hope seg opp, eller for å lagre erindringer i langtidshukommelsen.

Polyppdyr har fast søvnrytme

Nå viser nye studier at søvnen opprinnelig må ha hatt helt andre formål. Forskere fra Kyushu University i Japan har oppdaget at selv primitive polyppdyr, som kalles hydraer, sover.

Søvnbehovet hos de hjerneløse polyppdyrene hydraer kan reguleres med hormonet melatonin, som også er avgjørende for vår egen søvn.

© Shutterstock

Forskerne videoovervåket de opptil 10 millimeter lange dyrene og fant ut at de skiftet mellom en aktiv tilstand på fire timer og en inaktiv, søvnlignende tilstand som også var på fire timer.

Lysglimt vekket dyrene

I søvntilstanden kunne forskerne «vekke» hydraene med et lysglimt, slik at de skiftet til den aktive tilstanden. Tilsvarende kunne de skru opp dyrenes søvnbehov med hormonet melatonin og signalstoffet GABA, som også er kjent for å regulere vårt eget søvnbehov.

Hydraer har verken hjerne eller sentralnervesystem. Det tyder på at evolusjonen utviklet søvnen før hjernen ble til. Siden kan den hos andre dyr ha fått nye formål.