Hvorfor har vi fem fingre og fem tær?

Mann-med-bare-hender-og-tær
© Shutterstock

Forklaringen ligger i den geologiske epoken som kalles devon – for 408 til 360 millioner år siden. Den gangen fikk noen fisker i familien Sarcopterygii en mer amfibielignende til-værelse og skulle bli opphav til alle senere virveldyr, inkludert oss mennesker. Fingre og tær utviklet seg i takt med at de primitive amfibiene ble knyttet til et liv på landjorden og slepte seg frem med enkle lemmer. Alt hos de tidligste amfibiene fantes det et anlegg for fem fingre og fem tær, også hos et av de eldste fossilene man har av et firbent virveldyr ved navn Ichthyostega, som var et én meter langt amfibium som i disse dager feirer 360-millionerårsdagen. Fem fingre og fem tær fantes altså hos landvirveldyrenes felles stamform, og mange av vår tids arter har bevart det opprinnelige antallet. Når du ser på hånden din, ser du slektskapet med et primitivt virveldyr, i hvert fall i antall fingre. Vi deler antallet med andre primater og med flaggermus. Sistnevnte utviklet en evne til å fly da fingrene utviklet seg unormalt lange og huden begynte å vokse mellom dem. Noen pattedyr har i tidens løp måttet tåle at antallet fingre og tær er gått tilbake. For eksempel har neshornet bare tre tær på hver fot, og hesten løper rundt på en eneste lang tå på hvert ben. Virveldyr som for eksempel slangene har mistet alt av lemmer.