Paco Cárdenas

Forskere har funnet verdens eldste spor etter dyreliv

Det fantes svamper for 890 millioner år siden, hevder en ny studie som kan snu opp ned på vår oppfatning om utviklingen av livet på jorden.

For 541 millioner år siden, i forbindelse med den kambriske eksplosjonen, oppsto det første dyrelivet på jorden.

Det er i hvert fall det et flertall av forskere har vært enige om. Til nå.

For ifølge helt ny forskning fra Laurentian University i Canada har forskningen bommet med om lag 350 millioner år.

Det er funnet av svampaktige fossiler i det nordvestlige Canada som kan gjøre at vi må forandre verdensoppfatningen vår, i hvert fall hvis vi skal tro Elizabeth Turner, som står bak det oppsiktsvekkende funnet:

«Det ser ut til å ha eksistert dyr lenge før de eldste dyrefossilene vi har kjent til nå», sier Turner til Nature.

«Det vil si at det er en lang historie med dyr som rett og slett ikke har blitt bevart like godt.»

Svampefossil og ny svamp

På bildet til venstre ser du det som kanskje har skjedd da skjelettet til de 890 millioner år gamle svampene ble til fossiler. Til høyre mønstre som er til stede på moderne svamper.

© Elizabeth C. Turner

Hos andre forskere blir funnet imidlertid møtt med skepsis:

«Det er en så voldsom påstand at man må utelukke alle andre muligheter», uttaler Rachel Wood, geofysiker ved University of Edinburgh.

Samtidig påpeker hun at det kanskje ikke er svamper de kanadiske forskerne har funnet:

«Mikrober produserer for eksempel merkelige og vakre mønstre og former. Noen ganger kan krystaller vokse på en måte som får dem til å ligne mønstre laget av levende organismer», utdyper Wood.

Hvem som til sjuende og sist har rett, kan bare ytterligere studier avgjøre.