Fisk med ben inntok landjorden

Den forhistoriske rovfisken Tiktaalik hadde primitive for- og bakben og kunne bevege seg på land på alle fire, viser nye funn. Oppdagelsen utfordrer den generelle oppfatningen om utviklingen fra finner til ben.

Tiktaalik

Nye undersøkelser og funn av den forhistoriske rovfisken Tiktaalik viser at dyret hadde både velutviklede forfinner og et kraftig bekkenparti med sterke, fleksible bukfinner.

Den krokodillelignende fisken var tilpasset et liv på grunt vann og var trolig i stand til å foreta små utflukter opp på bredden.

Fisk med fire ben

Imidlertid har forskerne trodd til nå at de første fiskene som gikk i land, bare brukte forfinnene til å padle seg rundt med fordi bukfinnene var små og svake. Men nå viser det seg at fisk utviklet bakben og forben samtidig i det grunne vannet.

Les artikkelen: Fisk med ben inntok landjorden

Vil du lese mer om fiskens landgang for over 375 millioner år siden? Og få vite mer om hva paleontologene har funnet ut om andre fortidsdyr som trolig var de første som la under seg landjorden?

Les hele artikkelen fra Illustrert Vitenskap nr. 10/2014.