Mono Lake

Når var det livet oppsto?

At livet oppsto, er nok den viktigste enkelthendelsen som fant sted etter at Jorden ble til. Men når skjedde det? Og hvor lang tid gikk det fra betingelsene for liv var til stede, til det i realiteten dukket opp?

Forskernes kvalifiserte forslag

Den siste felles stamfaren til alt liv levde for omtrent 3,5 milliarder år siden. LUCA (last universal common ancestor), som organismen kalles, hadde alt det som i dag kjennetegner liv, blant annet celledeling og en genetisk DNA-basert kode.

De eldste vedtatte sporene av liv stammer fra Isua-formasjonen på Grønland og er cirka 3,8 milliarder år gamle. Det geologene har funnet, er ikke fossiler, men karbon som er oppstått etter noe levende og senere ble avleiret på havbunnen. Hva dette levende var, vet man ikke. Men det er ingen grunn til at livet ikke kunne ha oppstått enda tidligere. Men spor er ikke lett å finne fordi Jorden ble utsatt for et meteorittbombardement for cirka fire milliarder år siden som utslettet alle spor etter Jordens tidlige liv.

Men mye tyder på at mulighetene til liv var til stede allerede kort tid etter at Jorden var født. Det avslører funn av 4,4 milliarder år gamle zirkoner blant annet i Jack Hills i Australia. I tillegg til en nokså lav temperatur viser de at det trolig var vann, atmosfære og dermed mulighet til liv allerede for 4,4 milliarder år siden.

Hvordan kommer forskerne videre?

Man eksperimenterer for tiden med å gjenskape trinnene fra uorganisk kjemi til protocelle. Og en gruppe NASA-forskere hevder nå at liv kan oppstå under andre forhold enn før antatt, fordi man har fått bakterier til å bruke arsen i stedet for fosfor i oppbyggingen av DNA.

Hvorfor er det viktig?

Når og hvordan livet oppsto på Jorden, har betydning for hva slags planeter vi må lete etter andre former for liv på.

Sannsynlighet for løsning?

Nøyaktig når livet oppsto, får man neppe noe klart svar på, både fordi dateringene er upresise og fordi man aldri kan vite om et gammelt funn virkelig er det eldste.