Shutterstock

Masseutryddelse banet vei for dinosaurene

Voldsomme vulkanutbrudd og sur nedbør startet dinosaurenes storhetstid for 233 millioner år siden.

Et meteornedslag ble slutten for dinosaurene - det er etter hvert velkjent. Men dinosaurenes storhetstid begynte også på dramatisk vis. Det viser en ny studie utgitt av forskere fra bl.a. University of Bristol og China University of Geosciences.

Ved hjelp av fossiler har forskerne bak studien, som er utgitt i tidsskriftet Scientific Advances, funnet spor etter enda en masseutryddelse i jordens historie - i tillegg til de fem store forskerne kjenner fra før.

For 233 millioner år siden pumpet gigantiske vulkanutbrudd atmosfæren full av CO2, metan og vanndamp, noe som førte til voldsomme endringer i klima og dyreliv og banet vei for dinosaurenes storhetstid de neste 165 millioner årene.

Den begivenheten var så voldsom at den, ifølge forskerne som står bak den nye studien, drepte like mange arter som det store meteornedslaget for 66 millioner år siden.

Forskerne som står bak den nye studien har utnevnt den store klimakatastrofen (CPE) til en masseutryddelse på linje med de fem store vi kjenner.

© D. BONADONNA/ MUSE, TRENTO

Voldsomme klimaendringer rammet jorden

Tidligere studier har vist at dinosaurenes dominans eksploderte for 232 millioner år siden i den geologiske perioden trias.

I perioden mellom 251 og 200 millioner år siden var klimaet varmt og tørt bare avbrutt av korte perioder med fuktig klima.

I tiden før dinosaurenes gjennombrudd ble verden rammet av en rekke voldsomme klimaskifter med fire veldig fuktige perioder etter hverandre.

Periodene kan blant annet avleses i de lagene av avleiringer i fjellkjeden Dolomittene i Nord-Italia. Lagene består mest som kalksand, mens jordlagene fra de tørre periodene er dominert av mergelkalkstein.

Da jordas klima skiftet, stilte det store krav til dyrenes evne til å tilpasse seg. Og fossilene avslører at dinosaurene klarte utfordringen bedre enn konkurrentene – kanskje fordi det fantes mange dinosaurarter som var klare til å overta flere ulike nisjer.

Like før dinosaurenes tidsalder var landjorda dominert av en stor variasjon av krypdyr – fra krokodillelignende arter og skilpadder til grupper som ikke har etterkommere i dag.

© Giphy

Krypdyrene hersket

Årsaken til de voldsomme klimaendringene var ifølge fors­kerne svært kraftig vulkansk aktivitet i det området som i dag er det vestlige Canada.

Vulkanutbruddene førte til et fuktig klima, global oppvarming og sur nedbør, og det skapte kaos i dyrelivet. Det ser ut til at den dyregruppen som senere utviklet seg til pattedyr, også høstet fordeler av klimaendringene.