Shutterstock
velociraptor

Velociraptor – lever Jurassic Park-rovdyret opp til sitt rykte?

I Jurassic Park-filmene er den tidenes drapsmaskin – intelligent som et menneske, rask som en gepard og mer dødelig enn noe annet rovdyr. I virkeligheten var ikke velociraptoren like skremmende.

Velociraptor er nok en av de mest kjente rovdinosaurer og en av Jurassic Park-filmenes store stjerner.

Med sin enorme størrelse, utrolige fart og dødelige klør og bitt har dinosauren fått seg litt av et rykte som en virkelig drapsmaskin.

Tanken på et møte med den kan få det til å gå kaldt nedover ryggen. Men paleontologiske funn viser at Velociraptor på ingen måte var så fryktinngytende i virkeligheten.

Lær mer om rovdinosauren i denne artikkelen.

Hvor stor var en velociraptor?

Mindre enn en golden retriever! Velociraptor, den livsfarlige rovdinosauren fra Jurassic Park og Jurassic World, var på ingen måte like stor som i filmene.

I levende live veide en velociraptor omkring 15–20 kilo. Til sammenligning veier en golden retriever 25–35 kilo. Rovdinosauren målte to meter i lengden, og halen utgjorde om lag halvparten.

Velociraptor var mindre enn en hund

Paleontologen Mark Witton tok dette bildet av hunden sin – en greyhound ved navn Beau – ved siden av et velociraptorskjelett. Hunden er om lag 70 centimeter høy fra gulvet til oversiden av ryggen og veier 27 kilo.

© Mark Witton

Hadde velociraptoren fjær?

Velociraptoren tilhører de såkalte dromaeosaurene, også kjent som «raptorene» – en gruppe rovdinosaurer som var veldig nær beslektet med fuglene. Og akkurat som fuglene hadde velociraptoren fjær.

Forskerne har fortsatt ikke funnet fjær fra Velociraptor, men de har flere andre beviser.

For det første har de funnet fjær hos noen av rovdinosaurens nærmeste slektninger, blant annet Microraptor og Zhenyuanlong. I tillegg har de også funnet små knopper på armene til Velociraptor der vingefjærene en gang satt fast.

Fjærene til velociraptoren så på mange måter ut som fuglefjær, men dinosauren kunne ikke fly – blant annet fordi vingene var for små til å lage nok løftekraft.

Velociraptor hadde fjær
© Fred Wierum

Hvordan så en velociraptor ut?

Velociraptor var et effektivt rovdyr, og hode, hender og føtter var tungt bevæpnet.

Hodet

Snuten var smal og utstyrt med om lag seksti små spisse, sagtakkede tenner. Øynene var delvis framoverrettet slik at dinosauren kunne vurdere avstanden til et byttedyr.

Kroppen

Velociraptor var relativt slankbygd, og knoklene var lette takket være indre hulrom. Mesteparten av kroppen var dekket av fjær.

Hendene

Hendene til Velociraptor var mer eller mindre skjult av vingefjærene, men det ytterste av fingrene stakk ut. De tre fingrene hadde krumme, spisse klør.

Føttene

Føttene hadde fire tær. Den ene var veldig liten, mens de tre andre var store. Den innerste av de store tærne ble holdt løftet over bakken og hadde en uvanlig stor klo.

Jaktet velociraptorer i flokk?

I Jurassic Park blir velociraptoren framstilt som et flokkdyr. I dag heller forskerne til at det ikke er riktig.

Forestillingen om flokkatferd hos Velociraptor har for øvrig vært populær blant paleontologene tidligere, blant annet på grunn av funn der flere individer av Deinonychus, en nær slektning av Velociraptor, ble funnet nær hverandre.

Men slike funn beviser ikke flokkatferd.

Rovdyr som vanligvis er einstøinger, samles til tider rundt et åtsel eller en annen næringskilde – som når brunbjørner samles i laksesesongen. Individene av Deinonychus levde altså ikke nødvendigvis i en flokk.

Velociraptor jaktet på små byttedyr

Velociraptor jaktet antagelig alene og gikk etter relativt små byttedyr, slik som pattedyret Zalambdalestes. Dette bildet er malt av paleontologen Mark Witton.

© Mark Witton

Nylig fant forskerne dessuten beviser som underbygger at Deinonychus ikke var et flokkdyr.

Ved å se på tenner fra flere individer kunne forskerne fastslå at unge dyr hadde et annet kosthold enn de voksne.

Hvis dyrene levde i flokk, ville voksne og unge måtte dele på måltidene, og derfor konkluderte forskerne med at Deinonychus antagelig var en einstøing.

Studien utelukker ikke at Velociraptor jaget i flokk, men bevisene peker akkurat nå den andre veien.

Hva spiste en velociraptor?

Akkurat som de fleste andre rovdyr jaktet velociraptoren antagelig på dyr som var mye mindre enn den selv, for eksempel små pattedyr, krypdyr eller dinosaurunger.

Og hvis den kom over et åtsel, tok den nok også for seg.

Ett enkelt funn har gitt opphav til en forestilling om at velociraptoren også jevnlig jaktet på større dyr, men ifølge flere forskere er det en misforståelse.

Funnet består av en velociraptor i dødskamp med en Protoceratops – en planteeter på størrelse med en stor sau.

Den ene tåkloa til rovdyret ligger ved halsen til planteeteren, mens kjevene til planteeteren har et godt tak om armen på rovdyret.

Protoceratops var mye tyngre og kraftigere bygd enn Velociraptor, så rovdyrets sjanser for å vinne denne kampen var antagelig små.

Derfor mener noen forskere at denne velociraptoren var desperat. Eller at det egentlig var planteeteren som tok initiativ til kampen.

Fossil av Velociraptor og Protoceratops

Dette fossilet består av planteeteren Protoceratops (til venstre) og Velociraptor (til høyre). Midt i bildet ser vi den store kloa på foten til velociraptoren i nærheten av halsen til protoceratopsen. Den ene armen til rovdyret er fanget i munnen på planteeteren.

© Yuya Tamai

Hvor intelligent var en velociraptor?

Velociraptoren blir i filmens verden framstilt som et hyperintelligent dyr – kanskje like intelligent som et menneske.

Men det er nok feil.

Sammenlignet med andre dinosaurer hadde den riktignok en stor hjerne i forhold til kroppsvekten. Men forholdet mellom hjerne og kropp var ikke i nærheten av det vi finner hos mennesker eller hos de smarteste nålevende fuglene – slik som kråker og papegøyer.

Det betyr imidlertid ikke at velociraptoren var tapt bak en vogn.

Den var nok smartere enn krokodiller, og de er blant annet utspekulerte nok til å legge feller for dyr de jakter på.

Acheroraptor

Velociraptoren var antagelig like intelligent som en gjennomsnittlig fugl. Illustrasjonen her viser egentlig velociraptorens nære slektning Acheroraptor, men de to dyrene var veldig like.

© Emily Willoughby

Hvor farlig var en velociraptor?

Velociraptor har rykte for å være rask som en gepard – og utstyrt med klør som kan sprette opp magen din.

Men enda en gang forteller bevisene en annen historie.

Velociraptor var nemlig ikke bygd for ekstrem fart, slik geparden er, og den var langt fra den raskeste av dinosaurene.

Likevel kunne nok en velociraptor nå en respektabel hastighet på omkring 40 km/t, noe som er raskere enn de fleste mennesker.

Rovdinosauren ville altså klart å innhente deg – men livet ditt hadde antagelig ikke vært i fare.

Velociraptor og et menneske
© Scott Hartman & Fred Wierum

De store klørne på føttene til velociraptoren var simpelthen ikke de grusomme våpnene som mange forestiller seg.

Klørne egnet seg ikke til å sprette opp noe, men ble sannsynligvis brukt til å holde fast byttet – på samme måte som rovfugler gjør det med klørne sine i dag.

Velociraptoren hadde heller ikke noe kraftig bitt. Kjevene var svakere enn kjevene til en hund.

Fot fra en Deinonychus

Bildet viser en fot fra velociraptorens nære slektning Deinonychus. Foten kunne knyttes, på samme måte som hendene våre, og de store klørne ble brukt til å holde godt fast i byttedyr.

© Fowler et al. 2011

Alt i alt var Velociraptor – sett fra et voksent menneskes synspunkt – ikke et livsfarlig rovdyr.

I størrelse og styrke var dinosauren på nivå med en mellomstor hund. Det farligste våpenet var de spisse klørne som kanskje kunne gjennombore huden din, men ikke sprette deg opp.

Barn og fysisk svekkede mennesker hadde kanskje vært i fare, men de fleste voksne ville sannsynligvis ha vunnet en kamp mot en velociraptor – og derfor hadde dinosauren neppe våget å angripe deg i utgangspunktet.

Akkurat som dagens små rovdyr hadde den holdt seg på god avstand fra mennesker.

Bitt fra en hund
© Shutterstock

En velociraptor kunne gitt deg stygge sår

Du hadde antagelig vunnet en kamp mot en velociraptor. Likevel hadde dinosauren kunnet gi deg noen stygge sår – akkurat som mennesker får i kamp med en hund eller en stor rovfugl:

 • infiserte bittsår
 • avrevne sener og muskler
 • ødelagte nerveforbindelser
 • brudd på mindre bein i kroppen

Er velociraptorene i Jurassic Park vitenskapelig korrekt?

Da filmen Jurassic Park kom ut i 1993, var den antagelig den mest vitenskapelig riktige dinosaurfilmen så langt.

Den var blant annet en av de første filmene som viste dinosaurene som raske, aktive dyr i stedet for de sløve og dumme dyrene som gikk igjen i mange tidligere filmer.

Men vitenskapen har beveget seg mye siden 1993. I dag vet vi for eksempel at Velociraptor hadde fjær.

Velociraptor hadde fjær

Velociraptoren ville på mange måter ha sett ut som en stor fugl, men i motsetning til fugler hadde den tenner og store klør på hendene. Bildet her er malt av paleontologen Mark Witton.

© Mark Witton

Flere elementer i Jurassic Park var imidlertid feil allerede da filmen hadde premiere.

Størrelsen til velociraptoren og formen på kraniet var for eksempel helt feil. Og i filmen finner forskerne dessuten et velociraptorskjelett i USA, langt fra de virkelige levestedene, i Mongolia og Kina.

Feilene skyldes først og fremst at dyret i filmen rett og slett ikke er basert på Velociraptor, men på en annen rovdinosaur: Deinonychus. Deinonychus var nær beslektet med Velociraptor, men var større, kraftigere – og bosatt i USA.

Velociraptor, microraptor, deinonychus, utahraptor
© Fred Wierum

Raptorer fantes i mange størrelser

Slektningene til velociraptoren, de såkalte dromaeosaurene eller «raptorene», fantes i mange former og størrelser – fra den lille Microraptor, med vingefjær på alle fire lemmer, til den store og kraftige Utahraptor.

Microraptor

 • Lengde: 75 centimeter
 • Vekt: 1 kilo

Velociraptor

 • Lengde: 2 meter
 • Vekt: 15–20 kilo

Deinonychus

 • Lengde: 3,4 meter
 • Vekt: 70–80 kilo

Utahraptor

 • Lengde: 5–7 meter
 • Vekt: 230–450 kilo

Hvem ville vinne i en kamp mellom Velociraptor og T. rex?

Tyrannosaurus rex og Velociraptor er antagelig de mest kjente rovdinosaurene, og begge er fryktinngytende rovdyr.

Derfor er det fristende å forestille seg de to dyrene i en direkte konfrontasjon. De to dyrene levde verken på det samme tidspunktet eller på det samme kontinentet, så det er naturligvis bare et tankeeksperiment.

Dessverre hadde nok kampen vært raskt overstått. Med en matchvekt på opp mot ni tonn ville tyrannosauren ha vært rundt fem hundre ganger så tung som velociraptoren. Det er en større forskjell enn mellom en huskatt og en fullvoksen flodhest.

Tyrannosauren hadde dessuten et bitt som var tusen ganger så kraftig som velociraptorens.

T.rex vs Velociraptor - størrelsesforhold

Tyrannosauren var i en helt annen vektklasse enn velociraptoren. Ikke engang en stor gruppe velociraptorer kunne ha truet den enorme rovdinosauren.

© Scott Hartman & Jaime Headden & Fred Wierum

Den lille rovdinosauren var antagelig raskere og smidigere enn Tyrannosaurus, men tyrannosauren var faktisk relativt rask og manøvreringsdyktig når størrelsen tas i betraktning – den var om lag dobbelt så rask til å snu kroppen som andre store rovdinosaurer.

En velociraptor hadde antagelig heller ikke klart å overliste kjempen. Tyrannosauren har en av de største hjernene blant dinosaurene og lå antagelig helt på nivå med velociraptoren intelligensmessig.

LES OGSÅ: Kan man gjenopplive dinosaurer som i Jurassic Park?