Shutterstock

T. rex listet seg fram

Tyrannosaurus rex var en koloss. Men en spesiell utforming av føttene gjorde den i stand til å snike seg helt tett på sitt bytte

Selv om dinosaurusen T. rex veide omkring 8 tonn, beveget den seg faktisk rundt på lette føtter. Det viser ny forskning foretatt av forskere fra Universidad de la República i Uruguay.

Dermed bringer de ny ammunisjon til diskusjonen om hvordan den åtte tonn tunge og 13 meter lange kjøtteteren skaffet seg mat.

Noen har ment at den selv nedla byttet sitt, mens andre har hevdet at T. Rex var for langsom til aktiv jakt, og at den derfor primært var åtseleter.

© Shutterstock

Fart ville fått skjelettet til å knekke sammen

Om lag 27 km/t var toppfarten til T. rex. Hvis det tunge dyret hadde løpt raskere, ville knokler brekke, viser britiske studier.

Tung kropp skapte rystelser i bakken

De uruguayanske forskerne undersøkte fossile fotspor fra 64 store dinosaurer, blant annet ulike arter av planteetere og kjøttetere som T. Rex.

Når de enorme dyrene satte foten på bakken, skapte det rystelser som forplantet seg gjennom bakken som seismiske bølger og advarte byttedyr om at et veldig stort dyr var i nærheten.

Men hvis det var en T. rex, har ikke byttedyrene kunnet avgjøre om faren kom nærmere eller var på vei vekk.

Fotens form er nemlig avgjørende for hvordan de bølgene beveger seg gjennom bakken.

T. rex var en såkalt theropod med tre tær som pekte framover. Dessuten var foten om lag dobbelt så lang som den var bred.

Formen innebærer at de seismiske bølgene har vært sterkest bakover og svake i den retningen T. rex beveget seg i.

Forskernes datasimuleringer viser at i en avstand av 25 meter og fram til byttet har bølgene vært av en konstant styrke, noe som ga T. rex mulighet for å liste seg tett på offeret sitt før den satte inn det endelige angrepet.