Shutterstock
T. rex – hanner og hunner var forskellige.

T. rex kjønnsbestemt: Det ene kjønnet var mye større enn det andre

En ny studie av T. rex har for første gang avslørt en markant forskjell mellom kjønnene, og oppdagelsen har implikasjoner for vårt syn på rovdyrets oppførsel og evolusjon.

Dinosaurer T. rex var det største landrovdyret i jordens historie. Men ikke alle T. rex-er var like store. En studie fra 2021 har nå avslørt at hanner og hunner skilte seg markant fra hverandre i størrelse.

Størrelsesforskjeller mellom kjønnene er ikke uvanlige, men det er praktisk talt umulig å finne dem hos dinosaurer, der forskerne bare har noen få bein å gå ut fra. Faktisk har paleontologer aldri virkelig klart i å finne en slik forskjell.

I 2016 kom amerikanske forskere imidlertid et skritt nærmere målet.

T. rex

Amerikanske forskere avslørte i 2016 at nettopp denne T. rex-en mest sannsynlig var en hunn.

© Tim Evanson

De undersøkte et T. rex-skjelett og fant såkalt medullært beinvev – en bestemt type vev som vanligvis bare finnes hos hunner, som trenger det til å legge egg. Dette individet av T. rex var altså sannsynligvis en hunn.

Forskerne har ikke funnet vevet i andre T. rex-skjeletter, men det betyr ikke at alle de var hanner. Hunner som ikke trenger å legge egg, har heller ikke dette vevet.

For å kunne kjønnsbestemme alle T. rex-skjeletter trengte forskerne dermed å finne en annen detalj i skjelettet. Og det har de gjort nå.

T. rex hadde to vektklasser

På en konferanse i 2021 presenterte de amerikanske paleontologene Evan Jevnikar og Lindsay Zanno sine foreløpige resultater fra en banebrytende analyse. De to forskerne hadde undersøkt tverrsnitt av bein fra en rekke ulike T. rex-skjeletter. I likhet med trær har skjelettet årringer, og forskerne kunne dermed tegne vekstkurver for hvert individ.

Til forskernes overraskelse ble vekstkurvene delt inn i to helt ulike kategorier. Halvparten av individene hadde vokst raskere og blitt tidligere voksne. De hurtigvoksende dyrene endte opp med en kroppsvekt på 5–7 tonn, mens de andre endte på 8–10 tonn.

Kun én forklaring holdt vann – nemlig at forskjellen skyldtes kjønn.

Forskerne undersøkte en rekke forklaringer på forskjellen; for eksempel så de på om den skyldtes at de to vektklassene holdt til på ulike steder eller til forskjellige tider. Det var imidlertid bare én forklaring som holdt vann – nemlig at forskjellen skyldtes kjønn.

Men hvem var hanner, og hvem var hunner? Heldigvis var et av skjelettene som ble studert, nettopp det forskere tidligere hadde kjønnsbestemt via medullært benvev. Dette skjelettet tilhører den minste vektklassen, og derfor mener forskerne at T. rex-hunnene var betydelig mindre enn hannene.

Oppdagelsen gir oss en helt ny innsikt i atferden og evolusjonen til T. rex. Den evolusjonære årsaken kan for eksempel være at hunnene foretrakk å pare seg med de største hannene, eller at hannene ofte slåss og dermed hadde en fordel av å være store.

Betydningen av størrelse for hannene kan også ha bidratt til at arten som helhet har blitt større. Dermed sier den nye oppdagelsen noe om hvorfor T. rex ble det største landrovdyret noen gang.