Shutterstock
Dinosaurer

T. rex er tilbake på tronen

I 1995 ble T. rex frarøvet tittelen som landjordens største rovdyr. Nå gir et nytt funn dinosaurenes konge kronen tilbake. Men kampen om tronen er ikke over, for enorme rivaler står allerede klare i kulissene.

Rom, øl og whisky – i en øde utkant av Saskatchewan i Canada feirer tre fossiljegere et nytt funn med hver sin flaske.

Trofeet er en T. rex, og de tre vet at funnet er enestående. Nå skal de bare finne et navn til dyret.

På slutten kvelden er flaskene tomme – med unntak av én: en skotsk whisky.

Når også den er tom, er humøret på topp, og saken står klar. Dyret skal kalles opp etter whiskyen.

Navnet ble Scotty, og året var 1994. Det skulle ta flere tiår å få dyrets knokler ut av de harde bergartene, men i 2019 slo forskerne fast at Scotty ikke bare er verdens største T. rex, den er også det største landlevende rovdyret forskere noensinne har funnet.

Med en lengde på 13 meter og en vekt på 8,9 tonn overgår det enorme dyret den hittil største T. rexen, Sue, med over 400 kilo.

Og en ny sammenligning avslører at Scotty var over to tonn tyngre enn artens nærmeste konkurrenter til tittelen som det største landrovdyret.

Scotty var så stor at forskerne grubler over hvordan det i det hele tatt var biologisk mulig. Men knoklene forteller også en annen overraskende historie, nemlig at enda større rovdyr har levd på jorda.

Scott Persons og Scotty

Forskeren Scott Persons står bak studien av verdens største T. rex-skjelett, som har blitt døpt Scotty.

© Amanda Kelley

Lårbeinsknokkelen avslører vekt

Vekten gir forskerne et enestående innblikk i dyrets biologi. Ifølge paleontologen David Hone har vekten innflytelse på dyrets inntak av mat, bevegelser, fart, stoffskifte, vekst og atferd.

Derfor var forskerne veldig interessert i å anslå vekten til Scotty og de andre rovdinosaurene.

Men å veie et utdød dyr er ikke en lett oppgave. Forskerne kan måle dyrets høyde og lengde, men målingen krever at mesteparten av skjelettet er bevart, og det er sjelden tilfellet.

Og selv med presise tall for høyde og lengde er vekten vanskelig å regne ut fordi mengden av muskler og fett er ukjent.

Fossilt lårben fra Scotty

Scottys lårbeinknokkel var 133 centimeter lang og hadde en omkrets på 59 centimeter.

© W. Scott Persons et al.

I de siste tiårene har T. rex måttet avgi tittelen som det største landrovdyret noen gang fordi forskerne har gjort nye funn av blant annet den søramerikanske Giganotosaurus og den afrikanske Spinosaurus.

Begge disse dyrene overgår antagelig T. rex i lengde – særlig Spinosaurus var over 15 meter lang. Men vekten har vært vanskeligere å fastslå med sikkerhet.

Ved å studere nålevende dyr har forskerne imidlertid funnet fram til ett enkelt mål som kan gi dem et godt anslag for dyrets vekt: omkretsen av lårbeinsknokkelen.

Lårbeinet bærer dyrets kropp, og tykkelsen avslører hvor stor belastning knokkelen var utsatt for. I Scottys tilfelle er omkretsen 59 centimeter, og det gir en vekt på 8870 kilo.

En annen T. rex, kalt Sue, var tett på 8462 kilo. Avstanden ned til de nærmeste konkurrentene blant andre rovdyrarter er med to tonn mye større.

I forskernes studie må to arter derfor dele andreplassen, med bare 6260 kilo: Giganotosaurus og den nære slektningen Tyrannotitan.

T. rex spurtet mot toppen

Forskerne strever nå for å forstå hvorfor T. rex ble så stor som den gjorde. Den tilhørerer en gruppe som kalles tyrannosaurene, som også teller omkring 30 andre arter, og den skiller seg klart ut fra sine nære slektninger når det kommer til størrelsen.

Tyrannosaurene oppsto 100 millioner år før T. rex selv, og i 80 millioner år var gruppens medlemmer små dyr på noen få hundre kilo.

I denne perioden levde de i skyggen av mye større rovdyr som allosaurene og carcharodontosaurene.

Lårbein avgjør rovdyrenes ultimate konkurranse

Giganter som Spinosaurus og Giganotosaurus har gjennom de siste tiårene slått T. rex av tronen som det største landrovdyret. Men funnet av verdens største T. rex, Scotty, samt nye metoder for å regne ut dyrenes vekt har brakt T. rex tilbake på førsteplassen.

© Claus Lunau & Leonello Calvetti/Stocktrek Images/Getty Images

1. Enorm T. rex setter nye rekorder

Ut fra omkretsen på lårbeinsknokkelen har forskerne regnet ut vekten på verdens største T. rex, Scotty, til å være 8870 kilo. Scotty slår dessuten artsfrendene sine når det kommer til lengden på lårbeinet, føttene og tannrekken – og antagelig også kroppslengden, som var opp mot 13 meter.

© Shutterstock & Claus Lunau

2. Spinosaurus får forskerne til å lure

Da forskerne forsøkte å regne ut vekten på Spinosaurus ut fra lårbeinet, kom de bare fram til 1645 kilo. Men metoden virker ikke på Spinosaurus fordi dyret tilbrakte en stor del av livet
i vann, noe som hjalp til med å bære vekten. Datamodeller tyder i stedet på en vekt på om lag 6500 kilo.

3. Giganotosaurus var lang og slank

Giganotosaurus ble oppdaget i 1995 og ble straks utnevnt til en overmann til T. rex. Lårbeinet er 3,5 centimeter lengre enn lårbeinet til Scotty, og kroppen var kanskje også litt lenger. Men Giganotosaurus var slankere enn T. rex, og omkretsen på lårbeinet avslører en kroppsvekt på 6260 kilo.

Mot slutten av krittiden, for om lag 84 millioner år siden, endret bildet seg fullstendig. Plutselig ble noen tyrannosaurer over halvannet tonn. Men forskerne er fortsatt ikke sikre på hva som skjedde.

Problemet er at fossiler fra de 25 millionene år som leder opp til skiftet, er sjeldne.

Forskerne vet imidlertid at kloden gjennomgikk omveltninger i form av global oppvarming, endringer i havnivået og oksygenmangel i havene.

Hva forfedrene til T. rex foretok seg i denne perioden, har inntil nylig vært en gåte, men en lang rekke nye funn gir forskerne sårt tiltrengte svar – og åpner opp for nye mysterier.

I 2019 ble to nye tyrannosaurer beskrevet: den 96 millioner år gamle Moros intrepidus og den 92 millioner år gamle Suskityrannus hazelae.

Begge levde bare få millioner år før de første enorme tyrannosaurene dukket opp – og begge veide under 100 kilo.

De nye funnene avslører at tyrannosaurenes vei til toppen var mer plutselig enn hittil antatt.

Tyrannosauren Suskityrannus blandt Triceratops

Tyrannosauren Suskityrannus levde 25 millioner år før T. rex. Som voksen veide den antagelig under 100 kilo.

© Andrey Atuchin/Virginia Tech

Forklaringen på den drastiske utviklingen er antagelig at voldsomme endringer i blant annet klimaet utryddet tyrannosaurenes konkurrenter, slik at de plutselig fikk fritt spill.

Forskerne undrer seg imidlertid fortsatt over hvorfor det gikk så raskt – og hvordan T. rex klarte å overgå tidligere rovdinosaurer med flere tonn.

Var overraskende kjapp

En tung kropp krever mye energi, og legger begrensninger på toppfarten.

Derfor er det grenser for hvor stort et rovdyr kan bli. Den enorme Spinosaurus overkom tilsynelatende hindringene ved å leve en stor del av livet i vann, noe som hjalp den med å bære vekten.

Giganotosaurus levde i en verden full av gigantiske – og veldig langsomme – langhalsede dinosaurer og hadde derfor rik adgang til mat på tross av sin lave toppfart.

Men T. rex levde ikke i vann, og på det nordamerikanske kontinentet var det bare noen få langhalsede kjemper på det tidspunktet.

I stedet måtte T. rex jakte på de kjappe andenebbøglene og dinosaurer med horn. T. rex hadde altså alle odds mot seg på sin vei mot toppen.

Tidligere har forskere ment at T. rex overkom hindringene ved å spise åtsler. Men funn av planteetere med spor etter T. rex-bitt som senere har grodd sammen, viser at T. rex angrep levende byttedyr.

I stedet skyldes T. rexens suksess trolig at den var helt annerledes bygget enn andre store rovdinosaurer.

T. rex met vlees in zijn bek

Diverse vondsten duiden erop dat T. rex zijn prooi aanviel met een krachtige beet in het achterlijf. Het dier werd vervolgens met huid en haar opgegeten.

© Shutterstock

For det første hadde T. rex en spesiell type knokkel i foten som sannsynligvis fungerte som en slags støtdemper og fordelte vekten ut på resten av foten.

For det andre var leggbeinet til T. rex relativt langt i forhold til lårbeinet – et trekk som er karakteristisk for gode løpere.

For det tredje har datamodeller avslørt at T. rex var overraskende manøvreringsdyktig.

Selv fullvoksne individer som Scotty kunne snu kroppen mer enn dobbelt så raskt som andre store rovdinosaurer.

Scotty fikk hjelp av barna sine

Scotty var rask nok til å innhente byttedyr – i hvert fall over korte avstander. Men flere funn tyder på at kjempen hadde enda et godt kort i ermet: familie.

I 1997 fant den kanadiske paleontologen Phil Currie minst tolv individer av en nær slektning av T. rex, Albertosaurus, samlet i en massegrav.

Dyrene kan ha levd hver for seg før en kraftig oversvømmelse presset dem sammen, før de til slutt ble drept.

Men det er også mulig at dyrene levde sammen i flokk – og det ville gi de store dyrene en fordel, blant annet når de skulle nedlegge et raskt bytte.

Forskerne håper nå at et lignende funn fra USA kan kaste mer lys over saken. Denne gang er det fire individer – en voksen, en tenåring og to unger – av en annen nær T. rex-slektning.

Samarbeid var avgjørende

Utrettelige tenåringer og knokkelknusende voksne – en rekke funn tyder på at T. rex levde i grupper, og det enkelte medlemmet i gruppen hadde antagelig sin egen oppgave under jakten.

© Shutterstock

Gruppe hadde bred aldersfordeling

En haug skjeletter av T. rex-slektningen Albertosaurus omfatter alt fra små toåringer til fullvoksne 24-åringer. Det tyder på at tyrannosaurene kan ha levd i store familiegrupper. Noen forskere mener at unge og eldre dyr samarbeidet om jakten.

© Shutterstock

Unge tyrannosaurer var raske og smidige

En voksen T. rex var raskt for et dyr på den størrelsen – men den var ingenting i forhold til en ung T. rex. De unge dyrene var minst fem ganger flinkere til å svinge under løp, og beina var bedre bygget til løp. Rollen i jakten var kanskje å trette ut byttet.

© Shutterstock

Knokkelknusende bitt tok livet av byttet

De unge tyrannosaurene hadde skarpe, slanke tenner som kunne etterlate store sår. De voksnes bitt var imidlertid mer dødelige takket være kraftigere tenner og sterkere kjever, som uten problemer kunne knuse knoklene i selv store byttedyr.

Andre funn tyder også på at T. rex var et sosialt dyr. En rekke 70 millioner år gamle fotspor fra Canada stammer fra tre tyrannosaurer som gikk side om side i søla – kanskje på jakt etter andenebbøgler.

Og en skade på leggen til den store T. rexen Sue var ifølge noen forskere så alvorlig at dyret må ha fått maten av familien sin mens såret grodde.

I tillegg til alt dette viser bittmerker på flere T. rex-knokler at kongen ofte sloss med artsfrendene sine – et tegn på at dyrene levde tett sammen.

Dette gjelder også Scotty. En voldsom skade på Scottys halevirvler ser ut til å være forårsaket av et kraftig bitt fra en annen T. rex.

En voksen T. rex bet med en styrke på over 3,5 tonn

Hvis Scotty levde sammen med yngre artsfrender, ville de ha utgjort et perfekt jaktlag.

De unge dyrene var mye slankere og raskere enn Scotty, slik at de kan ha slitt ut byttedyret – eller lokket det i et bakhold – og Scotty og de andre voksne kunne avslutte jakten med sine knokkelknusende kjever.

T. rex kan miste tittelen igjen

Spenstig kropp og sosiale atferd hjalp T. rex med å bli det største landrovdyret som forskerne har funnet.

Scotty har virkelig slått fast rekorden til T. rex – men de enorme knokler viser samtidig at den imponerende tittelen bare er til låns.

Som artsfrendene sine vokste Scotty gjennom hele livet, og den enorme størrelse skyldes blant annet at den med en alder på over 30 år antagelig er det eldste kjente individet av sitt slag.

Forskerne har funnet over 50 andre T. rex-skjeletter, og alle er yngre enn Scotty. Alt tyder på at han må ha vært tett på den maksimale alderen og størrelsen som T. rex kunne oppnå.

Andre store rovdinosaurer, som Spinosaurus og Giganotosaurus, er bare kjent fra noen få skjeletter, og det er sannsynlig at forskerne fortsatt ikke har sett disse artenes maksimale størrelse.

Framtidige funn vil kanskje avsløre at de kunne bli enda større enn Scotty. Et lite stykke av en kjeve tyder i hvert fall på at Giganotosaurus kanskje ble en del større enn forskerne tidligere har trodd.

Forskerne har problemer med å vurdere størrelsen på kjevens innehaver, men dyret kan ha vært opp mot 6,5 prosent lengre og 20 prosent tyngre enn det hittil største eksemplaret av Giganotosaurus.

I så fall ville den ha veid omkring åtte tonn – tett på den maksimale vekten til T. rex.

VIDEO: Hvem ville vinne i en kamp mellom T. rex og Giganotosaurus?

Paleontologen Jordan Mallon skisserer styrker og svakheter hos to av de største landrovdyrene som noen gang har eksistert.