Spinosaurus jaktet i vannet

Nye funn og en rekonstruksjon av rovdinosauren spinosaurus viser at den fryktinngytende kjempen herjet både til lands og til vanns.

Spinosaurus jaktet i vannet

Spinosaurus var en 15 m lang undervannsmorder

En rekonstruksjon av skjelettet etter verdens største rovdinosaur snur opp ned på alt vi trodde vi visste om det enorme rovdyret. Stikk i strid med alle formodninger var rovdinosauren spinosaurus tilpasset et liv både på land og i vann.

Den 15 meter lange dinosauren blir ofte sammenlignet med en hegre. Forskerne har til nå ment at dinosauren, som hegren, sto på to ben på grunt vann og fisket byttedyrene opp av vannet.

Men det stemmer ikke. Dyret lignet derimot krokodillene. Spinosaurus beveget seg på alle fire og svømte rundt i vannet på jakt etter store byttedyr den kunne sette tennene i.

En flernasjonal paleontologgruppe rekonstruerte først dyret digitalt og deretter i hel størrelse i plast og stål ut fra blant annet nye funn av skjelettrester avdekket i Marokko i 2008 og fossiler utlånt fra museer.

Spinosaurus lignet krokodiller mer enn andre rovdinosaurer

Dinosauren hadde korte ben, et kompakt skjelett og padleårelignende føtter. Den kunne lukke neseborene under vann, og i likhet med krokodillene hadde den et spesielt sanseapparat som blant annet kunne registrere trykkforskjellene i vannet forårsaket av et byttedyr som nærmet seg.

Rekonstruksjonen av spinosaurus viser at rovdyret var like godt tilpasset et liv i vann som på landjorden. Dinosauren hadde mer til felles med krokodillene enn med andre rovdinosaurer.

BALANSEROR: Den lange halen ga kroppen balanse og kunne slås fra side til side slik fiskene bruker halen til å akselerere med.

PÅ FIRE BEN: Spinosaurus gikk på alle fire, og bakpartiet var ulikt det på andre rovdinosaurer.

RYGGSEIL: Seilet på ryggen var mannshøyt og tynt.

STORE KLØR: Klørne var store, krumme og skarpslipte.

KROKODILLEGAP: Tennene var store og kjegleformet lik krokodilletenner.

DYKKERSNUTE: Neseborene kunne lukkes og satt midt på snuten slik at dyret kunne trekke pusten neddykket så vidt under vann.

NERVENETTVERK: Snuten var full av nerver, og rovdyret kunne sanse et bytte uten å se det.

Spinosaurus levde i nåtidens Nord-Afrika for ca. 100 mill. år siden

Spinosaurus levde etter Stegosaurus, men før Tyrannosaurus rex, på kjempekontinentet Gondwana.

Få kontroll på levetidspunkt og levested for de mange forskjellige dinosaurusartene i vår store artikkel: