Brian Engh/dontmesswithdinosaurs.com

Rovdinosaur satte tennene i artsfellene sine

Nye funn viser at kannibalisme kanskje var mer utbredt blant dinosaurer enn vi trodde.

En unik samling knokler fra Colorado viser at dinosaurene i området har vært kannibaler i stor stil.

Forskere fra Museums of Western Colorado i USA kom fram til den overraskende konklusjonen etter å ha samlet sammen 2368 knokler fra steinbruddet Mygatt-Moore og studert dem nøye.

Normalt blir bare de største knoklene fra lignende funn samlet inn, men i dette tilfellet dro forskerne rubb og stubb med hjem. De senere analysene viste at helt opp mot 30 prosent av de 150 millioner årene gamle knokler hadde bittmerker, og at de fleste av dem var avsatt av arten Allosaurus, som var en opptil ti meter lang og to tonn tung rovdinosaur.

Flere tonn tunge rovdinosaurer av arten Allosaurus spiste hverandre for 150 mill. år siden. Det viser bittmerker på knokler fra Colorado.

© Stephanie K. Drumheller et al./PLOS ONE

Mange av bittmerkene var avsatt på Allosaurus-knokler, så forskerne er sikre på at arten har spist sine egne.

Krise kan være skyld i kannibalismen

Beviser på kannibalisme blant dinosaurer er sjeldne, og det etterlater forskerne med to muligheter.

Enten har dinosaurene i området blitt utsatt for en krise, for eksempel tørke, der de må spise åtsler av artsfrendene sine og kanskje til og med angripe hverandre, eller så skyldes funnene at forskerne har gått så grundig til verks ved å samle inn alle knokler i området.

Hvis det er tilfellet, var kannibalisme kanskje mer utbredt blant dinosaurer enn paleontologene hittil har trodd.