Shutterstock

Paleontologer: T. rex kan ha vært enda mer fryktinngytende enn antatt

Ny datamodell for Tyrannosaurus rex tyder på at fortidskjempen var enda mer skremmende for byttedyr.

Tyrannosaurus rex – ofte forkortet T. rex – er blant de mest ikoniske dinosaurene våre. Den gigantiske kjøtteteren dominerte for 68–66 millioner år siden det som i dag er det vestlige Nord-Amerika.

Denne kjempen har med sine gigantiske kjever hatt et av de sterkeste bittene i dyreriket. Og med en høyde på 5 meter, lengde på 13 meter og vekt på om lag 8 tonn har den vært et skremmende monster å møte på.

tyrannosaurus rex menneske

Med en lengde på 13 meter og høyde på 5 meter ville Tyrannosaurus rex være en fryktinngytende kjempe å møte på. Forestill deg et eksemplar som er sytti prosent større.

© P. Jaworski/Wikimedia Commons

Men nå utfordrer et team paleontologer denne forestillingen om størrelsen på T. rex. De mener at noen eksemplarer kan ha vært opptil sytti prosent større enn de fossilene vi har funnet til nå.

I begynnelsen av november la forskere ved Canadian Museum of Nature og Queen Mary-universitetet i London fram den nye teorien på årsmøtet til det kanadiske selskapet for virveldyrpaleontologi i Toronto.

Nesten dobbelt så stor

Paleontologer famler ofte i blinde når de skal prøve å danne seg et bilde av hvordan en dinosaur har sett ut, hvor stor den har vært, og hvilken atferd den har hatt.

Ofte har de bare fragmenter av fossiler å gå på.

Det finnes bare 50 fossiler av T. rex, og av dem er 32 voksne. Det største eksemplaret vi har fossil av, har fått navnet «Scotty», og den har trolig veid om lag 8870 kilo.

scotty tyrannosaurus

Dette er en tro kopi av T. rex-fossilet Scotty, som ble funnet i 1991 i Canada. Scotty er det største T. rex-funnet til nå, men tronen kan utfordres, mener forskere. Her er Scotty stilt ut i det japanske natur- og vitenskapsmuseet i Tokyo.

© Kumiko/Wikimedia Commons

Men hvor stor kunne denne enorme dinosaurarten egentlig bli?

Ifølge den internasjonale forskergruppen kunne de største T. rex-ene ha hatt en vekt på opptil 15 tonn, mer enn to voksne hannelefanter, som kan veie 6 tonn.

Dermed økes vekten til T. rex med sytti prosent i forhold til det største fossilfunnet.

Databasert vekstmodell

For å komme fram til denne vektøkningen utarbeidet forskerne en modell for veksten til T. rex.

Paleontologer mener at det har eksistert om lag 2,5 milliarder T. rex-er i den tiden de hersket på jorden.

Ved å sammenligne den samlede bestanddelen med den gjennomsnittlige forventede levetiden for en T. rex, samt de sparsomme dataene fra de 32 voksne fossilene, fikk de skapt en vekstmodell for rovdyret.

Med andre ord fikk de skapt en vekstkurve for T. rex gjennom hele levetiden. Dermed kunne de estimere hvor stor en voksen hann kunne bli.

I denne utregningen tok de også forbehold om ulike kroppsstørrelser basert på såkalt seksuell dimorfi, som er biologers betegnelse for størrelsesforskjeller mellom kjønn innen en dyreart.

«Vi endte med å bygge opp to modeller – en som undersøkte null dimorfi og en med sterk dimorfi», forteller en av forskerne som står bak studien, Jordan Mallon ved Canadian Museum of Nature, til nettmagasinet Live Science.

«Hvis T. rex var dimorf, mener vi at den ville ha veid opptil 24 tonn, men vi avviste den modellen. I så fall ville vi ha funnet større individer.»

tyrannosaurus rex fodaftryk

Mulig fotavtrykk etter en Tyrannosaurus rex, funnet i New Mexico i USA. Avtrykket måler 83 ganger 71 centimeter. Paleontologer regner med å finne avtrykk som er betydelig større.

© Rufous-crowned Sparrow/Wikimedia Commons

Derfor nedskalerte de vekten på den største T. rex-en til 15 tonn.

Mallon kommer imidlertid med et forbehold.

«Dette er rett og slett et tankeeksperiment basert på en del tall. Det er morsomt å tenke på.»

Samtidig mener han at det rent statistisk er sannsynlig at paleontologer snart finner større eksemplarer av rovøglenes konge.