Julius Csotonyi / Ritzau Scanpix

Nyoppdaget dinosaurart er fetter av Tyrannosaurus rex

Funnet av en fetter av Tyrannosaurus rex kan løse gåten om når de gigantiske rovdinosaurene oppsto og utviklet seg til jordens herskere.

Tyrannosaurus rex er kanskje «tyrannøglenes konge», men fetteren er «dødshøsteren».

Forskerne har navngitt dinosauren Thanatotheristes degrootorum. Navnet er utledet av «Thanatos» – den greske dødsguden, og «theristes» – det greske ordet for «høster».

Den nyoppdagede arten levde for 79,5 millioner år siden i det som i dag er Canada, og er tett beslektet med T. rex.

Selv om T. degrootorum ikke helt kan måle seg med T. rex, har det likevel vært et imponerende syn, når den 8 meter lange og 2,5 meter høye jegeren reiste seg over krittidens kystsletter og sumpområder.

Krittidens kjemper, side om side:

© Wikimedia Commons/Steveoc 86

Thanatotheristes degrootorum

  • Alder: 79,5 millioner år.
  • Høyde: 2,5 meter.
  • Lengde: 8 meter.
  • Vekt: 1,8–3,8 tonn (estimat basert på Thanatotheristes' nærmeste slektning Daspletosaurus).
© Wikimedia Commons/KoprX

Tyrannosaurus rex

  • Alder: 68-66 millioner år.
  • Høyde: 5-6 meter.
  • Lengde: 12-13 meter.
  • Vekt: opptil 8,9 tonn.

Les mer om T. rex.

Kan løse en gåte om tyrannosaurenes utvikling

Slekten til T. rex oppsto for omkring 165 millioner år siden. Den gang var de små, og måtte vike plassen for større konkurrenter. Men etter hvert som de andre store jegerne forsvant, kunne gruppen av tyrannosaurer endelig innta rollen på toppen av næringskjeden.

Mangelen på funn innebærer at forskere ikke vet så mye om den perioden da små slektninger utviklet seg til enorme drapsmaskiner. Faktisk kan ikke forskere si presist når tyrannosaur-slekten vokste seg gigantisk.

Med funnet av T. degrootorum vet forskerne nå at store tyrannosaurer i hvert fall hersket på jorden for omkring 80 millioner år siden. T. degrootorum er derfor en viktig brikke i tyrannosaurenes utvikling.

Oppdaget med 10 års forsinkelse

Fossilet, som bare består av deler fra kjeven, tenner og litt av kinnbeinet, ble funnet i 2010. Den gang trodde forskere at delene tilhørte en allerede kjent art, og fossilet ble gjemt vekk ved Royal Tyrrell Museum i Canada.

Først i 2018, da en ph.d.-student kom over de fossile restene i museets samling, sto det klart: Delene tilhørte en ny art.

Et ovalt kinnbein og særlig en rekke avlange forhøyninger langs overkjeven viste seg å være kjennetegn som ikke tidligere var kjent hos andre tyrannosaurer. Akkurat hva slags funksjon disse forhøyningene har hatt, vet forskerne imidlertid fortsatt ikke.