Shutterstock
tyrannosaurus, rex, fossil, tenner, bitt, t.rex, antall, bestand

Milliarder av tyrannosaurer har levd på jorden

Omkring 20 000 T. rex-er levde i Nord-Amerika samtidig, viser ny forskning. Likevel er det bare funnet 30 skjeletter.

Den mest kjente dinosauren er nok Tyrannosaurus rex. Det enorme rovdyret levde i Nord-Amerika i krittiden, for mellom 68 og 66 millioner år siden.

Men hvor mange T. rex-er levde egentlig samtidig? Det bestemte en rekke amerikanske paleontologer seg for å finne ut, og resultat er nå utgitt i det vitenskapelige tidsskriftet Science.

Brukte datasimuleringer

Ved å bruke datasimuleringer samkjørte forskerne en lang rekke data.

De så på bestander av eksisterende topprovdyr, de som står øverst i næringskjeden, på jorden i dag, og hvordan de fordeler seg. Og ved å studere fossiler beregnet de T. rex-ens levealder, paringsalder, vekt og populasjonstetthet.

tyrranosaurus, rex, fossil, tenner, bitt,

Tyrannosaurus rex er den mest kjente av tyrannøglene. Den levde fram til for 66 millioner år siden, da dinosaurene døde ut.

© Shutterstock

Tre fakta om dinosaurenes konge

Munnen

T. rex hadde det hardeste bittet av alle landdyr – med en kraft på 57 000 newton.

Tennene

Tennene var 30 centimeter lange – men tykke og ganske sløve.

Levested

Den fantes bare i Nord-Amerika, men stamfaren innvandret kanskje fra Asia.

Regnet videre til flere milliarder

Forskerne endte med å anslå at T. rex holdt til på et området på 2,3 millioner kvadratkilometer, og at en T. rex-generasjon varte om lag 19 år.

Alle de dataene ga dem en bestand på om lag 20 000. Paleontologer regner med at arten fantes i to en halv millioner år. Det gir i alt 127 000 generasjoner og 2,5 milliarder individer.

Hvor har alle knoklene blitt av?

Vi har i dag bare funnet rester etter om lag 100 T. rex-er, og det finnes bare 32 godt bevarte T. rex-fossiler. Det gir ett fossil per 80 millioner individer som har levd.

Men ifølge forskerne som står bak studien, er en av 80 millioner faktisk mye, for funnene er gjort i små områder i Montana der det er tilgang til de steinlagene som fossilene endte i.

Datamodellene som forskerne har utviklet, forventes nå å kunne brukes til å regne ut hvor mange andre dinosaurer som levde.