Bosch

Hvordan smakte dinosaurer?

Jeg snakket med datteren min om dinosaurer og kom til å tenke på hvordan de ville smake. Tror dere de smakte som kylling?

Først og fremst er det viktig å påpeke at det fantes mange ulike dinosaurer som antagelig smakte ulikt.

Dessuten er fugler faktisk dinosaurer, så vi har allerede en god idé om hvordan de smakte.

Men la oss ta T. rex som eksempel.

Krokodiller smaker fisk

De nærmeste nålevende slektningene til T. rex er fugler og krokodiller, og derfor er det lett å anta at T. rex-kjøtt smakte av kylling eller krokodille, men det er ikke nødvendigvis riktig.

Kjøttets smak blir påvirket av dyrets kosthold. Kyllingfôr består vanligvis av hvete og soya, mens krokodiller hovedsakelig spiser fisk. T. rex spiste andre dinosaurer.

Kjøttets smak er også avhengig av musklenes innhold av myoglobin, som er det stoffet som gir storfekjøtt sin røde farge. Jo rødere farge, desto kraftigere smak.

Et lavt innhold av myoglobin gir eksplosive muskler, for eksempel kyllingbryst, som har en ganske lys farge.

Muskler med et høyt innhold av myoglobin, for eksempel rødt storfekjøtt, er mer utholdende.

T. rex hadde smak av gribb

Siden T. rex var avhengig av utholdenhet snarere enn fart, smakte den sannsynligvis som en blanding av kylling og storfekjøtt.

For å finne et nålevende dyr med samme type kjøtt som T. rex skal vi derfor ha fatt i en rovfugl med rødt kjøtt.

Den tetteste matchen er en gribb, som ikke bare spiser åtsler, men også jevnlig nedlegger egne bytter.