Shutterstock

Hvor store byttedyr kunne T. rex nedlegge?

Tyrannosaurus rex var det ubestridte topprovdyret, men hvor stort bytte kunne den brutale dødskongen gape over?

T. rex var det ultimate rovdyret og eieren av landjordas kraftigste bitt noen gang. Forskerne anslår at bittkraften var 35 000-57 000 newton noe som ville være nok til å kappe en personbil tvers over.

Rovdyret trengte massevis av kjøtt for å holde den ni tonn tunge og opp mot 13 meter lange kropp i gang, og takket være fossilfunn vet forskerne nå ganske mye om hvor store dinosaurer T. rex satte tennene i.

Forskerne har funnet bittmerker i knokler fra den åtte tonn tunge horndinosauren Triceratops. Og siden knoklene ikke viser tegn til heling tyder det på at T. rex-bittene var dødelige.

Menyen bestod også av andre store planteetere. I 2013 offentliggjorde en forskergruppe funnet av en T. rex-tann som satt fast i haleknokkelen på en opp mot 15 meter lang Edmontosaurus.

T. rex slaktet store planteetere

© Shutterstock

Triceratops veide åtte tonn og målte ni meter. T. rex drepte dyret ved å bite seg fast i nakkekammen og rive av hodet slik at de solide nakkemusklene ble blottstilt.

© Shutterstock

Rester av en T. rex-tann er funnet i haleknokkelen på en 66 millioner år gammel Edmontosaurus. Planteeteren målte 12–15 meter i lengden og veide opp mot 7 tonn.