Herschel Hoffmeyer / Shutterstock
Dinosaurer

Hvor mange ulike dinosaurer fantes det?

Det levde mange slags dinosaurarter. Hvordan klassifiserer man dem når det dukker opp nye fossiler?

Vi finner neppe ut nøyaktig hvor mange dinosaurarter som eksisterte i de rundt 160 millioner årene disse dyrene levde på Jorden.

Det krever nemlig at minst ett individ fra hver art endte som fossil, og deretter at fossilene blir funnet. Ingen av delene er sannsynlig.

Ikke desto mindre utgjør dinosaurene en dyregruppe som har etterlatt seg et omfattende fossilmateriale.

De siste årene har det skjedd en voldsom økning i antallet avdekkede dinosaurarter. Mens det i 1990 var beskrevet 285 familier, var tallet i 2006 økt til 527 familier og cirka 630 arter. I dag kjenner vi til nesten 1200.

Basert på denne stigningstakten har dinosaurforskeren Peter Dodson anslått at man vil kunne finne i alt 1850 familier, og at de fleste vil avdekkes i løpet av de neste hundre årene.

Dette er imidlertid bare et minimumstall. Det har trolig levd flere familier som det aldri ble fossiler etter.

Dinosaurene kan bare klassifiseres ut fra benrestenes anatomi og deles overordnet inn i gruppene Ornitischia og Saurischia ut fra bekkenutformingen.

I tillegg deles de i flere undergrupper ut fra teorien om at jo større likhet, desto tettere slektskap.