Hvem fant det første dinosaurfossilet?

Når ble det første fossilet av en dinosaurus funnet, og hvem var det som fant det?

Man kan ikke si sikkert når mennesket fant sitt første dinosaurfossil. Det kan være at prærie-indianere tilfeldig kom over fossiler som var blitt blottlagt av vær og vind i The Badlands, de tørre områdene i Nord-Amerika, der paleontologene siden slutten av 1800-tallet har gjort mange viktige funn. Det er også mulig at man sanket dinosaurfossiler i Kina og solgte dem som dragetenner og drageknokler, slik vi har en tilsvarende tradisjon med langt yngre fossiler av utdødde pattedyr. Det eldste sikre dinosaurknokkelfunnet er omtalt i en naturhistorisk bok fra Oxford-shire fra 1676, men den gangen visste man ikke hva man faktisk hadde funnet. I boken skildret presten Robert Plot en stor knokkel han hadde funnet i et steinbrudd. Han mente den måtte være en bit av den nederste delen av lårbenet til et stort dyr, kanskje en elefant, eller – og det mente han selv var mest sannsynlig – en kjempe. I 1763 tok naturhistorikeren Richard Brookes en grundig kikk på funnet før han ga det navnet Scrotum humanum. Han mente det måtte være en kjempes forsteinede testikler. Fossilet er nå gått tapt, men tegninger av det viser noe som på grunn av de to kulene nederst på skaftet godt kan minne om testikler. Dinosaurene fikk først sitt vitenskapelige navn i 1841 da gruppen ble etablert ut fra 1800-tallsfunnene av arter som Megalosaurus og Iguanadon. I 1871 ymtet anatomen John Phillips frempå om at de enorme testiklene fra steinbruddet heller var nederste del av et lårben fra nettopp en Megalosaurus. De to kulene var altså ikke restene av et imponerende kjønnsorgan, men i stedet en del av kneet til en rovdinosaur som levde for kanskje 150 millioner år siden.