Shutterstock
Giganotosaurus

Giganotosaurus var konge før T. rex

Da Giganotosaurus ble funnet i 1995, ble den utropt til tyrannosaurens overmann – men siden det har historien endret seg.

Den forhistoriske rovdinosauren Giganotosaurus spiller en framtredende rolle i Jurassic World: Dominion.

Derfor utforsker vi vitenskapen rundt det enorme rovdyret og gir deg svaret på de viktigste spørsmålene.

Hvor stor var Giganotosaurus?

I 1995 fikk Tyrannosaurus rex for første gang seriøs konkurranse i kampen om å være den største rovdinosauren noen gang. Det skjedde da et skjelett av Giganotosaurus dukket opp i Argentina.

Noen forskere var raske til å kåre Giganotosaurus til tyrannosaurens overmann – og i dag er de fleste forskere fortsatt enige om at giganotosauren med en lengde på 13 meter var omkring en halv meter lengre enn Tyrannosaurus rex.

Men tittelen som dinosaurenes nye konge har senere blitt utfordret – av to årsaker.

Giganotosaurus i fullfigur

Giganotosaurus var uten tvil en av de største rovdinosaurene – men den var ikke den aller største.

© Shutterstock

For det første har forskerne funnet ut at rovdinosauren Spinosaurus antagelig kunne bli minst 15 meter lang. Den var altså noe lengre enn giganotosauren.

For det andre betrakter mange forskere vekten som et bedre mål på kroppsstørrelse enn lengde – og giganotosauren var ikke den tyngste rovdinosauren.

Det mest fullstendige skjelettet av en giganotosaur som forskerne har funnet, stammer fra et dyr som antagelig veide seks–sju tonn.

Et annet individ som forskerne bare har spissen av underkjeven fra, var kanskje tyngre, med en vekt på litt over åtte tonn.

Til sammenligning veide Spinosaurus antagelig høyst 7,5 tonn. Men tyrannosauren kom opp i omkring ni tonn, og den tar derfor tittelen som den største rovdinosauren noen gang.

Var Giganotosaurus større enn Tyrannosaurus?

Giganotosauren var lengre enn tyrannosauren, men var samtidig slankere bygd, og derfor lettere.

Imidlertid har forskerne fortsatt bare funnet skjeletter fra to individer av giganotosaurer – mens de har over førti av tyrannosaurer – så nye funn kan fort endre på tallene.

Maksimal kroppslengde

 • Giganotosaurus: 13,2 meter
 • Tyrannosaurus: 12,4 meter

Maksimal kraniumlengde:

 • Giganotosaurus: 1,6 meter
 • Tyrannosaurus: 1,5 meter

Maksimal kroppsvekt:

 • Giganotosaurus: 8,2 tonn
 • Tyrannosaurus: 8,9 tonn
Giganotosaur og tyrannosaur sammenlignet med et menneske

Tyrannosaurus rex (øverst) og Giganotosaurus (nederst) sammenlignet med et menneske.

© Hendrickx, C, Hartman, S.A, Mateus, O. 2015

Hvordan så giganotosauren ut?

Giganotosauren så på mange måter ut som en tyrannosaur. Begge gikk på to bein og hadde en lang, kraftig hale og et stort kranium fullt av dødelige tenner.

Men de to dinosaurene var ikke særlig nært beslektet, og ved nærmere ettersyn er de ganske ulike.

Giganotosauren var ikke like kraftig bygd som tyrannorauren. Og i motsetning til tyrannosauren, som hadde tykke, bananformede tenner, hadde giganotosauren knivlignende tenner som egnet seg godt til å skjære i kjøtt.

Armene til giganotosauren var dessuten lite grann lengre og endte i tre klør i stedet for bare to som hos tyrannosauren.

Giganotosaurus i landskap

Giganotosauren var ikke nært beslektet med tyrannosauren. De to hadde utviklet seg fra mye mindre, og helt ulike, forfedre.

© Shutterstock

Er Jurassic World-varianten av giganotosauren vitenskapelig riktig?

Giganotosauren opptrer i filmen Jurassic World: Dominion, og selv om filmen er ren fiksjon, er det verdt å se på om den følger vitenskapen noenlunde.

I et klipp som ble publisert på nettet som en slags opptakt til filmen, ser vi en giganotosaur og en tyrannosaur i kamp.

Dette scenarioet er ikke mulig siden tyrannosauren levde mange millioner år etter giganotosauren – og på et annet kontinent.

VIDEO: Se prologen til Jurassic World: Dominion

Klippet er flott, men vitenskapen halter litt. Giganotosauren dukker opp ved 2:30.

Filmens versjon av Giganotosaurus har i store trekk den virkelige dinosaurens anatomi – men det er likevel flere avvik som bør nevnes, særlig i kraniet.

I filmen har blant annet giganotosauren to store kammer som går skrått ut fra toppen av kraniet. I virkeligheten hadde den store dinosauren noen små forhøyninger samme sted, men ikke noe som ligner det i filmen.

I tillegg har filmens versjon noen enorme pigger på ryggen. Og selv om noen dinosaurer hadde lignende pigger ned langs ryggen, er det ingenting som tyder på at giganotosauren hadde dem.

Giganotosaurus skjelett

Du kan sammenligne kraniet fra den virkelige Giganotosaurus med hodet på Jurassic Worlds Giganotosaurus i videoen over. De er helt ulike.

© Shutterstock

Hvor levde giganotosauren?

Giganotosauren levde i Argentina for om lag 98 millioner år siden.

Den gangen lå Sør-Amerika et godt stykke fra Nord-Amerika, men til gjengjeld nær Afrika – de to kontinentene hadde hengt sammen førti millioner år tidligere.

Derfor fantes giganotosaurens nærmeste slektninger, blant annet de tilsvarende store Mapusaurus og Carcharodontosaurus, i Sør-Amerika og Afrika.

Giganotosauren hadde imidlertid også slektninger i Europa, Asia og Nord-Amerika.

Hele familien til Giganotosaurus, de såkalte carcharodontosaurene, døde ut for nitti millioner år siden – kanskje på grunn av klimaendringer og endringer i havnivået.

Utryddelsen banet veien for tyrannosaurene, blant annet Tyrannosaurus rex, som så langt bare hadde vært små kjøttetere.

Giganotosaurus levde i Sør-Amerika

Giganotosaurus er funnet i det nordlige Argentina (rød prikk). Da den levde, for hundre millioner år siden, lå Sør-Amerika fortsatt nær Afrika.

© Shutterstock

Hva spiste giganotosauren?

Giganotosaurens knivformede, sagtakkede tenner etterlater ingen tvil om at dyret var et rovdyr som var spesialist på å kutte i kjøtt.

Byttedyrene besto antagelig særlig av de langhalsede dinosaurene som var vanlige i området.

De fleste forskere er imidlertid enige om at den foretrakk å angripe unge individer. De voksne langhalsede dinosaurene kunne veie opp mot sytti tonn og var antagelig altfor vanskelige å nedlegge.

Enkelte forskere har foreslått at giganotosauren jaktet i flokk for å nedlegge store byttedyr, men det finnes fortsatt ikke gode beviser for denne teorien.

langhalsede dinosaurer

Langhalsede dinosaurer var livretten til Giganotosaurus. Rovdyret gikk imidlertid antagelig først og fremst etter ungene.

© Shutterstock

Hvem vinner i en kamp melllom en giganotosaur og en tyrannosaur?

Giganotosauren og tyrannosauren var to av de største landrovdyrene noen gang, og en kamp mellom dem ville ha vært et fryktinngytende syn.

Dessverre levde de to dyrene på ulike tidspunkter og steder, så kampen har aldri funnet sted.

T. Rex og Giganotosaurus

Tyrannosauren (t.v.) og giganotosauren (t.h.) kjemper om tittelen som jordens største landrovdyr – men møtte hverandre aldri i virkeligheten.

© Shutterstock

Likevel er et møte mellom dem et interessant tankeeksperiment.

Hver av dem ville hatt en rekke fordeler i konfrontasjonen, og her er en liste over dem:

Giganotosaurus

 • Hadde lengre kropp enn Tyrannosaurus rex.
 • Hadde lengre kranium enn Tyrannosaurus rex.
 • Hadde skarpere tenner, som var bedre egnet til å skjære gjennom kjøtt.
 • Hadde armer som antagelig var mer anvendelige kamp.

Tyrannosaurus

 • Var tyngre og kraftigere bygd enn Giganotosaurus.
 • Hadde omtrent tre ganger så stor bittstyrke.
 • Kraniet og tennene var bygd for å knuse knokler.
 • Hadde framoverrettede øyne og derfor best dybdesyn av de to.
 • Kunne snu kroppen betydelig raskere enn Giganotosaurus.
 • Hadde større hjerne enn Giganotosaurus.

Alt i alt ville antagelig Tyrannosaurus rex være favoritten til å vinne en kamp.

Den kraftige, men likevel raske kroppen, de sterke kjevene og den store hjernen ville være vanskelig å hamle opp med for Giganotosaurus.

Kilder bak artikkelen