Shutterstock
Dinosaurer

Forskere: Dinosaurer overlevde på grunn av en bestemt tilpasning

En forhistorisk naturkatastrofe og utviklingen av fjær kan ha banet veien for dinosaurenes dominans på jorden, viser ny forskning. Det kan endre synet vårt på dinosaurenes tidlige miljø.

De fleste kjenner kanskje til at dinosaurene døde ut for om lag 66 millioner år siden. Da traff en kjempemeteor jorden og skapte en global vinter fordi støv og skitt kvalte atmosfæren.

Færre er nok kjent med den mer mystiske utryddelsen av store krypdyr som banet vei for dinosaurene for omkring 202 millioner år siden.

Hva som forårsaket utryddelsen, og hvorfor dinosaurene overlevde, har vært en gåte for paleontologene. En studie basert på nye utgravinger i det nordvestlige Kina har kanskje svaret.

De første dinosaurene i Pangea

De første dinosaurene dukket trolig opp på sørlige tempererte breddegrader i Trias-perioden for 231 millioner år siden. Da var det meste av landmassene på jorden samlet i superkontinentet Pangea.

På dette tidspunktet dominerte gigantiske krypdyr som de krokodillelignende phytosaurene og de små tobeinte lagerpetidene i de tropiske og subtropiske områdene.

Dinosaurene var imidlertid i framgang, og noen arter beveget seg langt nordover for omkring 214 millioner år siden.

dinosaur fjer fossil

Et fossil av Sinosauropteryx inneholdt pigmentlommer som kalles melanosomer som gir forskerne en idé om hvilken farge dinosaurens fjær hadde.

© Julius T. Csotonyi/SPL & Shutterstock

Ekstrem kulde banet vei

Den nye studien fra utgravingene i Kina mener at denne varme tidsalderen kan ha vært preget av korte perioder med ekstrem kulde.

Dinosaurenes evne til å tilpasse seg kulden gjorde dem i stand til å overleve disse periodene, mens en stor del av de andre artene gikk under.

De fleste dinosaurfossiler som er funnet, stammer fra nordlige breddegrader.

Det er blant annet funnet dinosaurfotspor i Junggar-bassenget i den kinesiske regionen Xinjiang som viser at dinosaurene vandret langs kystlinjer i disse områdene.

I samme område er det funnet dinosaurfossiler med fjær.

I Junggar-bassenget fant forskere også småstein og grus i sedimenter der de egentlig ikke hadde noe å gjøre.

Småsteinen har blitt fraktet av gårde av ismasser før den har sunket til bunns etter at isen har smeltet. Steinrestene viser at områdene har blitt rammet av ekstrem kulde.

Forskerne mener at de kortere kuldeperiodene skyldes de samme vulkanene som har varmet opp planeten ved å slippe ut store mengder CO2.

De har også sendt ut enorme mengder aerosoler – sot- og støvpartikler –, og disse utslippene har vært kraftigere enn CO2-utslippene.

Partiklene har blokkert sollyset, avkjølt planeten og skapt perioder med is.

De nordlige områdene frøs derfor regelmessig til og skapte et klima som dinosaurene stortrivdes i.

pangæa dinosaur

Under trias var de fleste kontinenter samlet i Pangea, men det er bare funnet dinosaurfossiler på de markerte stedene ved nordlige breddegrader. Junggar, nå i Kina, er markert med rødt.

© Olsen et al., Science Advances

Fjærdrakt har beskyttet

Derfor regner man med at masseutryddelsen for 202 millioner var forårsaket av store vulkanutbrudd som spydde ut drivhusgasser i atmosfæren og varmet opp planeten.

Samtidig skapte en blanding av giftig vann og luft samt skyer av aerosoler et ugunstig klima med langvarig streng kulde og mangel på sollys.

Nøkkelen til dinosaurenes overlevelse og suksess ligger i utviklingen av fjær. Det ser ut til at de hadde dem helt fra begynnelsen og ikke utviklet dem senere, slik man tidligere har trodd.

Fjærene har fungert som beskyttelse mot den strenge kulden.

Det gjorde dinosaurene i stand til å overta planeten da tre fjerdedeler av de andre artene ble utryddet under de mer og mer brutale vulkanutbruddene som skapte kaldere vintre.

fossil fjer

Den første forsteinede fjæren tilhørte øglefuglen Archaeopteryx, som var på størrelse med en ravn og svevde mellom trærne.

© University of Hong Kong