Er funn av dinosaurer ekte knokler eller forsteininger?

Når man finner skjelettdeler fra dinosaurer, er det da forsteininger eller ekte knokler? Og hva er egentlig forsteininger?

Dinosaur fossil

Levende knokler består av mineraler (populært kalt knokkelkalk) og proteiner. Så snart døden inntrer, starter en nedbrytningsprosess. Men det skjer litt etter litt over meget lang tid, så det er snakk om en gradvis overgang fra knokler til forsteininger.

Andre mineraler erstatter knokkelekalken

Etter døden råtner proteinene relativt raskt bort, mens knokkelkalken er langt mer stabil. Hvis man graver i hagen og finner en kjeve fra familiens begravde kjæledyr, er det rimelig å si at det er en ekte knokkel, selv om bare knokkelkalken er bevart, og også den bare delvis.

En forsteining kan oppstå når et skjelett havner i bestemte geologiske lag. Der vil all den opprinnelige kalken etter hvert bli erstattet av mineraler. Det vil si at mineraler fra materialet omkring uendelig langsomt, molekyl for molekyl, går inn og erstatter knokkelkalken.

Det er spesielt grunnstoffet fluor som tar kalkens plass. Først når hele den opprinnelige knokkelen er erstattet av mineraler, kan vi snakke om en forsteining.

Fortsatt knokkelkalk igjen i 70 mill. år gamle dinosaurer

Nå kunne man tro at alle dinosaurknokler som finnes, er forsteininger. Men faktisk har paleontologene greid å grave ut 70 millioner år gamle dinosaurer der en stor del av den opprinnelige knokkelkalken er intakt. Riktignok vil knokkelens overflate i de fleste tilfellene være forsteinet, og det vil kunne spores fluorerstatning langt inn i knokkelen.

Hvor langt prosessen er kommet, avhenger helt av forholdene. Derfor er det heller ikke mulig å si hvor lenge en knokkel kan eksistere.

De aller fleste funn av dinosaurer og andre for lengst utdødde dyr er imidlertid forsteininger. Likevel vil mange av dem som er best bevart, ha en struktur som i et mikroskop viser seg å være identisk med den opprinnelige knokkelens.