Ved å skanne skjelettet til brachiosaurusen har forskerne beregnet at den veide 25 tonn.

© Shutterstock

Dinosaurene veide mindre enn vi trodde

Datateknologi gir et mer presist bilde av hva dinosaurer faktisk veide. Den nye metoden viser for eksempel at en brachiosaurus veide fem tonn mindre enn forskerne trodde.

Når forskerne skal anslå vekten av en dinosaur, arbeider de typisk ut fra datamodeller basert på skanninger av de rekonstruerte skjelettene.

Deretter beregnes den minimale vekten av muskler, fett og hud som skal til for å dekke skjelettet.

Metoden er veldig presis

Studier av nålevende dyr viser at de ofte er om lag 20 prosent tyngre enn den minimale vekten.

Ved å kle dinosaurskjeletter med den minimale mengden hud, fett og muskler – og så legge til 20 prosent – kommer forskerne så tett som mulig på kjempeøglenes vekt.

Brachiosaurus fikk slankekur

Tallene viser at dinosaurene var mye slankere enn først antatt.

Brachiosaurusen har for eksempel slanket seg fem tonn i forhold til de første vektestimatene.