Shutterstock

T. rex var enda større enn vi trodde

Enkelte eksemplarer av giganten kunne veie cirka 10 tonn, viser nye rekonstruksjoner.

Tyrannosaurus rex er fremdeles i stand til å overraske oss. Det rådet enighet blant dinosaurforskerne om at T. rex kunne bli opptil 6–7 tonn tung, men nå mener forskere ved blant annet The Veterinary College i Storbritannia at man tidligere har undervurdert dyrets størrelse.

Ved hjelp av en ny metode som er basert på 3D-skanninger av de best bevarte fossilfunnene man har, kom fagfolkene frem til at dinosauren ofte veide 6–8 tonn, og at enkelte individer kunne veie så mye som 9,5 tonn.

Enorm vekstrate

T. rex fascinerer forskerne fordi denne dinosauren er et av de største landlevende rovdyrene som har eksistert. Samtidig var den i stand til å vokse ekstremt raskt. En T. rex-unge på ikke engang ti kilo ville i løpet av en periode på bare 20 år ha vokst seg over 6 tonn tung.

Alle benrestene fra fossilene ble først 3D-skannet i blant annet en laserskanner. Deretter ble 3D-modellene av benrestene lagt inn på en datamaskin med et spesialprogram som forskerne brukte til å rekonstruere dyrene. Litt av oppgaven besto i å plassere knokkelrestene i korrekt rekkefølge og legge vev utover dem.

Ut fra 3D-modellene beregnet datamaskinen dyrenes vekt. Tre av individene veide 6–8 tonn, mens et fjerde eksemplar kom opp i minst 9,5 tonn. Slike rekonstruksjoner omfatter alltid subjektive vurderinger, men forskerne mener likevel at deres vektberegninger for T. rex er de hittil mest korrekte.

Datamaskin gjør dinoen Sue fyldig og formfull

Først 3D-skannet forskerne det fossile skjelettet før et dataprogram utstyrte benrestene med muskler og annet vev. Deretter kunne datamaskinen fastslå at Sue måtte ha veid minst 9,5 tonn.