Brontosaurus på banen igjen

Dinosaur igjen aktuell etter over 100 års degradering.

Brontosaurus på banen igjen

En av verdens mest berømte og ikoniske dinosaurer, Brontosaurus, blir nå rehabilitert som egen slekt.

Det enorme planteetende fortidsdyret ble beskrevet i 1879, men i 1903 besluttet fagmiljøet at dinosauren likevel ikke representerte en selvstendig slekt, men tilhørte Apatosaurus som ble påvist allerede i 1877.

Brontosaurus hadde spinklere nakke

En flernasjonal forskergruppe ved blant annet det britiske University of Oxford har gransket inngående 81 komplette skjeletter av de to slektene. Under det krevende arbeidet fant forskerne flere fysiologiske forskjeller, blant annet i kroppsbygningen til de to gigantiske fortidsdyrene:

  • Nakken er spinklere hos brontosaurus enn hos apatosaurus.

  • Skulderpartiet er rundere og stikker mer ut hos brontosaurus enn hos apatosaurus.

  • Kroppsbygningen er mindre robust hos brontosaurus.

  • Ankelbenet er betydelig lengre hos brontosaurus.

Selv om likhetene er mange, er forskjellene så vesentlige at forskerne nå ønsker slekten Brontosaurus velkommen tilbake og anerkjenner at dinosauren er sin helt egen slekt.

Apatosaurus vs. Brontosaurus

De to slektene Brontosaurus og Apatosaurus levde på samme tid i samme område og hadde mange fellestrekk:

Brontosaurus hørte til nord for ekvator

I likhet med Tyrannosaurus, Velociraptor og Stegosaurus levde Brontosaurus også på den nordlige halvkule. Få oversikt over hvor og når de forskjellige dinosaurene levde i vår store artikkel: