L.G. DAVIS ET AL./SCIENCE 2019/Loren Davis/ GARY HINCKS/SPL/ Henning Dalhof/SPL

De første amerikanerne tok kystveien fra Japan

Funn av steinredskaper viser at Amerika ble inntatt 1500 år tidligere enn forskerne har trodd, og at innvandrerne har fulgt en annen rute.

Menneskets historie på det amerikanske kontinentet har blitt minst 1500 år lengre enn vi hittil har regnet med.

Det viser funn av steinredskaper, gjort av forskere fra Oregon State University i USA.

Arkeologer har gjennom flere år foretatt utgravinger i et område i staten Idaho som kalles Cooper’s Ferry. Det var her de i alt 29 redskapene, blant annet flere spydspisser og kniver, dukket opp. Dateringen av de jordlagene redskapene lå i, skaper kontrovers.

Det fører til at en opphetet debatt blusser opp igjen.

Urbefolkning kan stamme fra de japanske øyer

Fram til for noen få år siden har den herskende teorien vært at de første innvandrerne kom fra Sibir, som var landfast med Alaska mot slutten av den forrige istiden.

Herfra kunne de vandre ned til det sentrale Nord-Amerika via en isfri korridor.

Ifølge denne teorien må dette ha skjedd for om lag 14 800 år siden, da korridoren ble åpnet.

De siste årene har teorien fått konkurranse.

NY TEORI: Innvandrerne fulgte kysten

RØD RUTE: Gammel teori

Isfri korridor var veien til Amerika: Den tradisjonelle teorien sier at de første innvandrerne kom fra Sibir gjennom en isfri korridor som åpnet seg i det som i dag er Alaska for 14 800 år siden.

1

GUL RUTE: Ny teori

Innvandrerne fulgte kystlinjen: Funn fra de siste årene tyder på at den første innvandringen skjedde veldig tidlig. Folk fra det som i dag er Japan kan ha nådd Amerika ved å følge kysten allerede for 16 500 år siden.

2
© L.G. DAVIS ET AL./SCIENCE 2019/Loren Davis/ GARY HINCKS/SPL/ Henning Dalhof/SPL

Geologer mener at det kan ha åpnet seg en annen vei til Amerika allerede for 17 000 år siden.

På det tidspunktet hadde isen trukket seg tilbake, så en del av vestkysten av Nord-Amerika var isfri.

Det har gitt muligheter for å reise langs kysten, sørover til områder uten is, der innvandrerne kunne fortsette videre inn på kontinentet.

Amerikanske redskaper ligner japanske

Denne teorien støttes av de nye funnene som er gjort i jordlag som er mellom 16 500 og 15 300 år gamle.

Funnene viser ifølge forskerne at mennesker har kommet til Cooper’s Ferry i flere omganger, og at det har skjedd minst 1500 år før den isfrie korridoren åpnet seg.

Samtidig peker forskerne på at funnene ligner redskaper fra samme periode som er funnet i Japan.

Det tegner seg dermed et bilde av at de første innvandrerne startet et sted langs kysten av Øst-Asia, før de fortsatte langs vestkysten av Nord-Amerika og kanskje videre til Sør-Amerika.

De kan ha vandret hele veien, men kanskje har de vært kystfolk som kunne bruke kanoer. Det kan ha gjort det mulig å reise langt raskere.