Bratte ramper skapte Kheopspyramiden

I årtusener har forskere lurt på hvordan egypterne klarte å bygge den mektige Kheopspyramiden med bare never. Først for noen få år siden klarte arkeologer å avsløre kongepyramidens hemmelighet.

En gruppe engelske og franske arkeologer var på jakt etter inskripsjoner i et gammelt steinbrudd i Hatnub i Egypt da de tilfeldig gjorde et enda viktigere funn.

Under løs sand og grus fant de en rampe som for 4500 år siden har blitt brukt til å transportere store steinblokker opp av steinbruddet.

Alderen på rampen innebærer at teknikken trolig også har vært i bruk under arbeidet med den 146 meter høye Kheopspyramiden i Giza.

Arbeiderne trakk i hver sin retning

Når arbeiderne trakk i to retninger langs rampen, kunne de store steinblokkene slepes opp stigninger på hele 20 prosent.

De forreste gruppene beveget seg opp trappene langs rampen.

1

De bakre gruppene beveget seg nedover trappene langs rampen.

2

Stolpene langs rampen fungerte som feste.

3
© Mikkel juul jensen & Yannis Gourdon/Ifao

Bratt rampe og stolpehull løser gåten

Pyramiden ble bygget omkring 2560 f.Kr., og tidligere har det vært en gåte hvordan egypterne klarte det.

Beregninger har vist at det var mulig å slepe klippeblokkene opp ramper med en stigning på ti prosent, men det ville innebære at arbeiderne måtte samle vesentlig mer materiale til rampene enn til selve pyramiden.

Rampen i steinbruddet er mye brattere, med en stigning på hele 20 prosent, og har to rader av trappetrinn på hver side.

På begge sider av rampen er det funnet spor av stolpehull, noe som har gitt grobunn for en ny teori: En slede med en steinblokk har blitt trukket opp med tau av flere grupper av arbeidere.

Via ramper utstyrt med trappetrinn trakk egypterne opp flere tonn tunge steiner fra steinbruddene. I midten aner vi et hull til de stolpene der det var festet tauverk.

© Mikkel Juul Jensen & Yannis Gourdon/Ifao

Foran sleden har arbeiderne beveget seg opp trappene og trukket i tau som var festet rett på steinblokken.

De bakerste arbeiderne har derimot beveget seg nedover trappene mens de trakk i tau som var festet rundt stolper høyere oppe.

Disse stolpene har altså fungert som trinser, eller så har det vært festet faktiske trinser på dem. Hvis det er tilfellet, betyr det nye funnet at oppfinnelsen av trinsesystemer er 2000 år eldre enn vi hittil har trodd.

Artikkelen ble utgitt første gang i 2019.