Shutterstock
Rundorm

Zombieormer døde for tusenvis av år siden – nå lever de igjen

Ormene har skjøvet bjørnedyret ned fra tronen. De er nå ubeseirede mestre i å våkne fra de døde.

I et laboratorium det russiske vitenskapsakademiet spreller rundormer i petriskålene.

Forskerne fôrer dem med næringsvæske og kolibakterier, og det er ikke lett å se at ormene er mange tusen år gamle.

Gamle ormer livner til

De russiske forskerne har funnet ormene i to boreprøver fra det nordøstlige Sibir. Den ene er en iskjerne som er hentet 30 meter under bakken ved Kolymaelven.

Karbon 14- analyser av jord og planterester i iskjernen viser at den er 32 000 år gammel. Den andre prøven er hentet 3,5 meter under bakken ved Alazeya-elven og er datert til å være hele 42 000 år.

orm zombie rundorm

For flere tusen år siden ble rundormene fanget i permafrosten i Sibir. Nå har forskere vekket dem til live igjen.

© A. V. Shatilovich

Forskerne trakk ormene ut av prøvene og tinet dem opp dem ved 20 grader. Det fikk ormene til å røre på seg.

Dermed satte de en ny suveren rekord i kryptobiose – evnen til å stenge ned alle livsprosesser i kroppen i en periode og senere vende tilbake til livet.

Kryptobiose kan forekomme når organismer blir utsatt for frost, eks­trem tørke, høye saltkonsentrasjoner eller oksygenmangel.

42.000 är er den nye rekorden i kryptobiose, der et dyr setter stoffskiftet på pause, men likevel kan vende tilbake til livet. Den tidligere rekorden var 30 år.

Den gamle rekorden lød på 30 år og tilhørte de hardføre bjørnedyrene.

Rundormene oppnår de unike evnene fordi de kan skille ut alt vann fra cellene sine, som ville blitt ødelagt når vannmolekyler blir til iskrystaller.

Ormer hjelper leger til bedre donor-organer

Forskning på kryptobiose kan for eksempel hjelpe leger med å fryse donororganer.

Slike funn kan dessuten tyde på at liv i verdensrommet finnes på steder der vi før trodde det var umulig.