Vokser elefantens støttenner så lenge den lever?

Closeup av elefants støttenner
© Shutterstock

Ja, elefantens støttenner gjør faktisk akkurat det. Hos en voksen hannelefant øker de lengden med opptil 18 centimeter per år. Men daglig slitasje og uhell sørger vanligvis for at de heller ikke blir for lange gjennom elefantens mangeårige levetid. Og det er greit slik, for ellers ville de røslige og flere tonn tunge dyrene opplevd at støttennene ble til hinder i hverdagen i stedet for livsviktige arbeidsredskaper. Bare i ekstreme tilfeller har man registrert støttenner på over tre meters lengde. Støttennene er forvokste fortenner i overmunnen, og dyrene bruker dem til å flytte grener og stokker, skrelle bark av trær og grave etter vann, salt og røtter. Ofte foretrekker elefanten å benytte i hovedsak en bestemt støttann og blir da venstre- eller høyretannet. Den foretrukne støttannen lar seg gjerne gjenkjenne ved at den er kortere og mer slitt enn den andre tannen. Selv om støttennene er et flott verktøy i hverdagen, er de også fristende objekter som har kostet tusenvis av elefanter livet. Frem til et verdensomspennende forbud mot all handel med elfenben trådte i kraft i 1989, gikk jegere og krypskyttere bevisst etter individene med de største støttennene.