Vet dyrene når de skal dø?

Jeg har hørt at elefantene visstnok går til en elefantkirkegård for å dø. Har dyr bevissthet om at deres siste time er kommet?

Spredte knokler på savannen
© Shutterstock

En av de mest slitesterke mytene innenfor den mer romantisk orienterte delen av naturhistorien er beretningen om elefantenes kirkegård – det vil si et sted dit gamle elefanter vandrer for å dø. Myten er sannsynligvis basert på at man har funnet steder der en hel elefantflokk har dødd, for eksempel etter tørke. Forestillingen om at et dyr søker bort fra flokken når det føler at den siste timen er nær, har fascinert mennesker i flere tusen år. Og det er heller ingen tvil om at et dyr vet og kan merke at det er sykt eller alvorlig svekket. I en slik situasjon er dyrets eneste sjanse for å unngå rovdyr naturligvis å skjule seg. Dyret skjuler seg altså på grunn av et instinkt, men sett med menneskeøyne vandrer det bort for å dø. Sannsynligvis har dyrene ingen bevissthet om døden. Det er gjort tallrike observasjoner av at selv høyt utviklede og intelligente dyr som elefanter kan bruke timer eller til og med dager på å forsøke å få en død artsfelle på bena igjen. Det finnes også eksempler på store aper som bærer rundt på en død unge i dagevis, og hvaler som forsøker å skyve en død kalv opp til overflaten. Det må vi betrakte som et tegn på at dyrene ikke forstår hva døden er, og at de ikke er klar over at artsfellen eller ungen ikke kan reddes.