Shutterstock

Verdens største amfibium er tré ulike arter

Nye DNA-studier viser at den kinesiske kjempesalamanderen ikke bare er én, men hele tre ulike arter. Og den ene av de nyoppdagede artene ser ut til å være markant større enn de andre.

Den største amfibien i verden er ikke bare én, men hele tre ulike arter, viser nye DNA-studier.

Biologer fra Zoological Society i England har analysert genene fra kinesiske kjempesalamandere, som er kjent for å bli opptil 1,8 meter lange.

Hittil har de blitt betraktet som samme art, men studiene avslørte at de bør anerkjennes som tre atskilte arter som hører hjemme i ulike områder.

© Daniel Heuclin/NaturePL/ Natural History Museum, London

Museumseksemplar ledet forskerne på vei

Alle tre er sjeldne i naturen, men arten fra den sentrale del av landet finnes i stort antall på oppdrettsfarmer. Kjøttet betraktes som en delikatesse.

Forskerne undersøkte prøver fra i alt 41 kjempesalamandere. Noen av dem var eksemplarer fra naturhistoriske museer.

Det var et 74 år gammelt museumseksemplar som brakte dem på sporet av den sørlige arten.

Den har nå fått det latinske navnet Andrias sligoi, og biologene mener den kan bli aller størst, helt opptil to meter lang.

Museumseksemplarer av de kjempesalanderne som førte forskerne på sporet av Andrias sligoi.

© Natural History Museum, London

Forskere vil redde nyoppdagede arter

Den sørlige og østlige arten er de mest truede, og forskerne mener at en av disse artenes verste fiender ironisk nok den sentrale arten.

Selv om denne arten også er sjelden i naturen, slipper det jevnlig ut eksemplarer av den fra oppdrettsfarmer som ligger i de andre artenes leveområder.

Det gir dem ekstra konkurranse og dårligere sjanser for å overleve.

Med den nye kunnskapen har biologene fått muligheter for å redde de nyoppdagede artene ved å skjerme leveområder.