Shutterstock

TOPP 5: Hvilke dyr er det flest av?

Det finnes 10 trilliarder rundormer på jorda, noe som er mer enn noe annet dyr. Men også andre dyr finnes i utrolig store antall - og her er de fem største gruppene.

1. Rundormer

10 trilliarder individer.

Grunnen til at det finnes så mange rundormer, er først og fremst at de finnes i alle miljøer – også havet.

Ifølge noen studier utgjør rundormene opp mot 80 prosent av samtlige dyr på jorda.

Shutterstock

2. Insekter

10 trillioner individer.

Selv om insektene inntar andreplassen i absolutt antall, har de flere ulike arter enn noen annen gruppe – minst én million.

Shutterstock

3. Støvmidd

100 brd. individer.

Menneskets mest utbredte sengekamerat er trolig årsak til flere allergiske tilfeller verden over enn noen annen organisme.

Shutterstock

4. Meitemark

100 brd. individer.

Meitemark har blitt undersøkt så nøye at anslaget er ganske presist.

I bare 1 m3 jord lever det opp mot 5000 meitemarker.

Shutterstock

5. Krill

800 bill. individer.

Krepsdyret er det mest vanlige havdyret og lever i større stimer enn noe annet dyr.

Stimene er så store at de er synlige fra satellitter.

Shutterstock