Shutterstock

Sultne rumpetroll blir til iltre kannibaler

Biologer har oppdaget en ny og sterk drivkraft i evolusjonen, som forvandler planteetere til glupske rovdyr.

Selv om vannhull ser idylliske ut om våren, kan livet under overflaten være en tøff virkelighet. Noen dyr blir til aggressive kannibaler hvis det er lite mat.

Og ny forskning fra University of North Carolina i USA viser at denne tilpasningsevnen kan være en sterk kraft i evolusjonen.

Rumpetroll ble aggressive kannibaler

Forskerne studerte amfibiearter der rumpetrollene har denne spesielle evnen. Hvis det er rikelig med alger i det vannhullet de vokser opp i, utvikler de små munner og lange fordøyelseskanaler, som passer til et kosthold basert på planter.

Men hvis det ikke er nok mat, utvikler de kraftige kjevemuskler og sagtakkede munndeler. De blir til aggressive rovdyr som er villige til å spise hverandre.

Den fleksible utviklingen sikrer at noen individer av arten overlever krisen.

Forskerne oppdaget at én bestemt art, Spea bombifrons, har holdt fast på strategien, så alle rumpetrollene av denne arten er nå kjøttetende kannibaler, uansett hvor mye mat de har til rådighet.

Andre forskere har funnet et lignende fenomen hos rundormen C. elegans.

Det første måltidet er moren

Hvis ormen C. elegans ikke har nok mat, ofrer moren seg for ungenes skyld.

© Getty images & Christian Braendle/INSTITUT DE BIOLOGIE VALROSE

I gode tider overlever moren

Når det er mat rundt henne, legger ormen C. elegans egg (blått). Deretter lar hun egg og unger klare seg selv.

© Getty images & Christian Braendle/INSTITUT DE BIOLOGIE VALROSE

I trange tider ofrer moren livet

Når maten er knapp, beholder hunnormen eggene i kroppen til de klekkes som larver (rødt). Ungene unngår å sulte ved å spise moren innenfra.

Når det er nok mat, legger hunnormen eggene og fortsetter sitt eget liv. Hvis det er matmangel, beholder hun eggene inne i seg til de klekker.

Deretter spiser ungene henne opp innefra. I noen slekter har mødrene helt sluttet å forlate eggene, så de ofrer alltid livet for ungene.

Forskerne fant fram til at endringen skyldtes en mutasjon i ett enkelt gen. Det skal altså ikke mer til før en art utvikler seg til kannibaler.