Steinalderku ble brukt som forsøksdyr

Helt tilbake i steinalderen utførte mennesket hjernekirurgi. Men før de kompliserte inngrepene øvde fortidens kirurger seg på dyr.

Hullet i kraniet har merker i kanten som minner om merker fra operasjoner på mennesker.

© Fernando Ramírez Rozzi

Analyser av et 5400 år gammelt kukranium tyder på at steinaldermennesker praktiserte hjernekirurgi på husdyrene sine. Kraniet ble funnet allerede
på 1970-tallet i Vendée-området i Frankrike, men hullet ble i første omgang betraktet som en skade kua hadde fått ved et sammenstøt med et annet dyr.

Nye analyser av kraniet utført ved Det nasjonale senteret for vitenskap i Frankrike tyder imidlertid på en annen årsak.

Avansert teknikk avslører boring

Forskerne har undersøkt kraniet med avanserte mikroskoper og funnet ut at det ikke er noe som tyder på at kua har vært utsatt for et slag mot hodet. Derimot er det skrapemerker i kanten av hullet som ligner på de merkene som er funnet i
kranier fra steinaldermennesker. Gjennomboring av kranier – såkalt trepanering – ble allerede i steinalderen brukt som behandling mot hjernelidelser.

© Fernando Ramírez Rozzi

Kua var forsøksdyr

Funnstedet regnes for å ha vært et senter for handel med kveg, og det er funnet hundrevis av kukranier i området. Det er slett ikke sikkert at kua har vært syk, mener forskerne, for det er ikke funnet flere kukranier med tilsvarende hull. Samtidig er det usannsynlig at eieren skulle foreta en hjerneoperasjon på en ku
i stedet for å slakte den.

En annen og mer sannsynlig forklaring er at kua har vært forsøksdyr, og at operasjonen er gjennomført som øvelse før den skulle utføres på et menneske med en hjernelidelse.