Finnes det dyr med Downs syndrom?

Kan også dyr få Downs syndrom, eller kan bare mennesker få Downs syndrom?

Down's syndrome

Downs syndrom er en kromosomsykdom som hos mennesker skyldes en ekstra kopi av kromosom 21 – eller deler av det.

Sjimpansens genom ligner mye på menneskets, og sjimpansens kromosom 22 tilsvarer menneskets kromosom 21. Derfor kan man også anta at sjimpanser kan ha Downs syndrom.

Sjimpanse med Downs syndrom?

Det skjedde faktisk da hunnsjimpansen Jama ble født i fangenskap i USA i 1968. Den hadde flere av de samme symptomene man også finner hos mennesker med Downs syndrom, som kort hals, en såkalt epikantisk hudfold ved øyet og hjerteproblemer.

Mus med Downs syndrom hjelper forskning

Mus ligner mindre på mennesker og mangler et kromosom som direkte tilsvarer et av menneskets. Musenes kromosom 16 inneholder riktignok en del av de genene vi finner i vårt kromosom 21.

Mus med tre eksemplarer av kromosom 16 dør alt på fosterstadiet og kan derfor ikke brukes til å undersøke Downs syndrom. Det har forskerne løst ved å lage en musestamme som bare har en ekstra bit av musekromosom 16 i stedet for hele kromosomet.

Disse musene har problemer med å finne veien gjennom labyrinter. Det viser at de har nedsatt evne til innlæring og lider av noe som kan ligne på Downs syndrom. Derfor kan man benytte musene til å studere de prosessene som fører til at mennesker med Downs syndrom blir syke.