Creative Commons
Spætte i kaktus.

Slik forvandler hakkespetter kaktuser til uinntakelig fort

Fugler hugger hull i trær og bygger rede, men hvordan klarer den å hugge hull i en kaktus uten å stikke seg?

Kaktusspetten lever i ørkenområder i det sørvestlige Nord-Amerika og foretrekker å bygge rede i de karakteristiske saguaro-kaktusene, som kan bli 15 meter høye.

Som regel er ikke tornene til saguarokaktusen tettere enn at kaktusspetten kan stå mellom dem og dermed unngå å stikke seg.

Fuglen foretrekker de høyeste kaktusene. Høyden og tornene hindrer at rovdyr, for eksempel slanger, klatrer opp til redet.

Kaktuser bli skadet

Kaktus med blå himmel.
© Creative Commons

Når kaktusspetten bygger rede, mister saguarokaktusen en del av sitt vannoppbevarende vev i den ytre delen av stammen. Til gjengjeld bestøver hakkespetten blomstene.

Saguaro kaktus støvle
© Creative Commons

Redeveggen er så solid at den ligger tilbake på bakken etter at kaktusen har visnet. Redene har form som støvler og kalles derfor også «saguaro boots».

Kaktusspetten hugger ut selve redet i en form som et sjutall inne i kaktusens stamme. Når hullet er hugget ut, begynner kaktusen å reparere seg selv. Den utsondrer dermed en korksubstans som blir til en hard, beskyttende vegg inne i redehullet.

Kaktus- og gullspett er de eneste fuglene som konsekvent bygger reder i saguarokaktusen. Etterlatte redehull blir overtatt av andre fugler, for eksempel små ugler, purpursvaler og tårnfalker.