Hvordan kan slanger klatre?

Slangene har jo verken ben eller armer. Hvordan kommer de seg opp i trær?

snake climbing

Slik får slanger "fotfeste"

Langs bakken beveger slanger seg ved vekselvis å spenne og avspenne lengdemusklene i kroppen på en koordinert måte. Fremdriften får slangen ved å skyve seg fremover. For å få til det har slangene utviklet avlange skjell på buken, som kalles bukskinner. Disse gir slangen fotfeste fordi den kan reise bukskinnene og ta tak i ujevnheter i underlaget.

Klatreslangenes bevegelsesmønstre vet vi ikke så mye om, men sannsynligvis beveger de seg omtrent tilsvarende slangene som lever på bakken fordi bukskinnene også sikrer godt grep og feste i barken på trær.

Slanger klatrer med trekkspillbevegelse

En fersk undersøkelse har vist at slanger drar seg sammen som et trekkspill når de skal flytte seg mellom grener. En spesiell variant av det ser man hos enkelte klatreslanger når de skal opp en trestamme, der sprekker og ujevnheter i barken utgjør forankringspunktene..

Klatreslanger kan bevege seg som et trekkspill når de for eksempel skal fra gren til gren.

1. Slangen trekker seg først sammen.

2. Så stikker slangen frem den forreste delen av kroppen.

3. Når slangen er godt forankret fremme, drar den kroppens bakende fremover.