Hvorfor legger ikke huggormen egg?

Snoken legger egg. Hvorfor gjør ikke huggormen det, når begge dyrene er slanger?

huggorm
© Shutterstock

Pattedyrene er kjent for sin evne til å føde levende unger, men faktisk er det flere dyr i normalt eggleggende dyregrupper som er i stand til å føde levende unger. På den annen side er det også enkelte pattedyr, nemlig nebb-dyret og maurpinnsvinet, som legger egg. Virveldyrene kan deles inn i to grupper når det gjelder formering: Den ene gruppen føder levende unger, mens den andre legger egg. Det er imidlertid ikke så enkelt som det høres ut, for noen av de dyrene som føder levende unger, er i virkeligheten eggleggende. Det gjelder blant annet huggormen. Hos ekte levendefødende dyr utvikler den befruktede eggcellen seg til et foster inne i moren, og det dannes verken hinner eller skall rundt egget. Det er på denne måten pattedyrene som regel formerer seg. Hos uekte levendefødende dyr dannes det hinner og skall rundt den befruktede eggcellen, og fosteret utvikler seg inne i egget. Men fosteret kommer ut av egget før det forlater morens kropp, og dermed fødes ungen levende. Til denne gruppen hører en del slanger og øgler, men også enkelte fisker, særlig haier og rokker, føder levende unger.