Hvorfor er slangens tunge kløvd i to?

Når man ser en slange jakte eller føle seg truet av en fiende, stikker den ustanselig tungen svirrende ut av munnen i alle retninger. Den gjør det ikke for å smake på omgivelsene, men for å kunne lukte dem bedre. Slangens evne til å lukte gjennom nesen er ikke særlig tess, men tungen er derimot en effektiv del av luktesansen. Slangen stikker tungen ut fordi den har behov for å fange opp virvaret av duftmolekyler som kan gi slangen viktig informasjon om omgivelsene.

© Shutterstock

Når man ser en slange jakte eller føle seg truet av en fiende, stikker den ustanselig tungen svirrende ut av munnen i alle retninger. Den gjør det ikke for å smake på omgivelsene, men for å kunne lukte dem bedre. Slangens evne til å lukte gjennom nesen er ikke særlig tess, men tungen er derimot en effektiv del av luktesansen. Slangen stikker tungen ut fordi den har behov for å fange opp virvaret av duftmolekyler som kan gi slangen viktig informasjon om omgivelsene. Duftmolekylene som hentes inn ved hjelp av tungespissene, føres inn i munnen med tungen og avsettes på en duftfølsom slimhinne øverst i slangens gane. Alle slanger har spaltet tunge fordi det øker muligheten til å trekke opplysninger ut av luktene i luften. Duftslimhinnen er nemlig delt i to slik at den passer nøyaktig til de to tungespissene. Det betyr at en slange kan fange opp hårfine duftvariasjoner med de to spissene, noe som har betydning når slangen skal retningsdefinere lukten fra et byttedyr. Enkelt uttrykt kan man si at slangene faktisk lukter i stereo.