Hvordan kan slangene få luft?

Slangene bruker ofte lang tid på å sluke byttet. Hvordan får de puste mens de spiser?

© Shutterstock

Slangene pleier å være gode til å holde pusten. Men fordi de tar bytter som kan være både større og tykkere enn dem selv, kan svelgingen ta tid. Luftforsyningen under måltidet blir ordnet ved en egentlig ganske enkel tilpasning. Slangenes luftrør munner ikke ut bakerst i halsen som på andre landdyr. I stedet er det forlenget helt frem til nederst i munnen og åpner seg like bak stedet der de to underkjevegrenene møtes. Når et byttedyr skal ned gjennom gapet, dyttes luftrøret litt frem, slik at middagsmaten ikke kommer i veien for åndedrettsfunksjonen. Selve luftrøret er omgitt av meget harde ringer av brusk slik at det ikke skal skades av presset fra kroppen til byttedyret. Plasshensyn har ført til at slangene også ofte bare har én lunge, slik at byttet ikke skal hindre pustefunksjonen når det når dypere ned i slangens kropp. Riktignok vides slangekroppen godt ut når den sluker byttedyrene hele, men trykket på dyrets indre organer blir atskillig lettere å fordele når det bare er én lunge i kroppen å ta hensyn til. Luftrørets uvanlige utforming går igjen hos samtlige slanger. Slangene klarer også å lukke luftrøret ved hjelp av små muskler, og unngår derved at det kommer vann i lungen når de skal drikke.