Hoggormens bitt er en cocktail av gift

Hoggormen angriper med blodgift som kan bryte ned vev og røde blodlegemer. I verste fall kan et bitt av en hoggorm være livstruende – men heldigvis går det sjelden så galt.

Hoggormen angriper med blodgift som kan bryte ned vev og røde blodlegemer. I verste fall kan et bitt av en hoggorm være livstruende – men heldigvis går det sjelden så galt.

Hoggormen – Norges eneste giftslange

Det finnes omkring 200 ulike hoggormarter i verden. Her har vi imidlertid bare én – den europeiske hoggormen, Vipera Berus, som også er den eneste giftige slangen i Norge.

Den europeiske hoggormen er ikke en spesielt stor slange. Likevel er det mange som frykter hoggormen på grunn av det giftige bittet, som i verste fall kan gi livstruende reaksjoner hos mennesker.

Hoggormens tenner er bevegelige kanyler

Hoggormen har et sett bakoverrettede hoggtenner som sitter i den øverste delen av munnen på en bevegelig knokkel.

Når hoggormen ikke er på jakt, er tennene foldet opp i overmunnen. Men når hoggormen er på jakt, kan tennene lynraskt foldes ut i et gap som nesten kan åpne seg 180 grader.

Hoggormer biter menneske

Hoggormens tenner er bakoverrettet, og derfor må den kunne åpne munnen på vidt gap for å sette tennene i et bytte.

De spisse tennene er designet for å bore inn seg i kjøttet på et bytte og avlevere en dose dødelig gift. Tennene er nemlig hule og fungerer som en kanyle når de fylles med gift fra kjertler i hoggormens overkjeve.

Det er sjelden mennesker dør av hoggormgift

Hoggormens gift er en cocktail av ulike giftstoffer, men blodgift er den mest framtredende. Hoggormens blodgift bryter ned vev og virker antikoagulerende på blodet, noe som kan gi blødninger og hevelser.

Hvis en mus, øgle eller liten fugl blir bitt av en hoggorm, vil den dø i løpet av kort tid. Blir et menneske bitt av en hoggorm, er det imidlertid sjelden livstruende. Hoggormen biter som regel mennesker som en form for advarsel. Det vil si at hoggormen ikke bruker en full dose gift.

Vil du vite mer om gift? Her er listen over verdens giftigste stoffer.

Huggorm med synlige tenner

Huggormens tenner er bare 5 mm lange. Derfor kan den ikke bite gjennom sko eller kraftig stoff.

© Piet Spaans

Et bitt fra en hoggorm kan imidlertid under noen omstendigheter bli farlig for mennesker. Det gjelder særlig hvis barn under tre år blir bitt, for en liten barnekropp påvirkes mer av hoggormens gift enn en voksne.

Dessuten kan faktorer som alder, kroppsvekt, helse og fysisk aktivitet etter bittet også spille en rolle. Jo mer fysisk aktiv man er etter et bitt, desto mer vil giften sirkulere rundt i kroppen. Blir en gravid kvinne bitt av en hoggorm, kan det også få betydning for fostret.

De fleste som blir bitt av en hoggorm, vil imidlertid få milde til moderate symptomer som for eksempel:

  • Svimmelhet
  • Mindre hevelse
  • Oppkast
  • Hjertebank
  • Smerte og rød farge ved bittet.

Det er imidlertid viktig å søke legehjelp ved et bitt fra en hoggorm, uansett hvordan symptomene arter seg.

Hoggormen går i ett med omgivelsene

Hoggormen er aktiv om våren, sommeren og det mest av høsten. I vinterperioden går hoggormen i dvale.

Du kan kjenne hoggormen på de røde øynene og markerte sikksakkstriper ned langs kroppen. Hannenes mønster er ofte svart, mens hunnenes mønster er brunt.

I visse tilfeller kan hoggormen også være ensfarget, og i så fall vil den være helt brun eller helt svart. Hoggormen kan derfor ligne snoken, men den vil ikke ha snokens karakteristiske gule prikker i nakken.

Avhengig av kjønn kan hoggormen bli 60–105 centimeter lang og veie opp mot 100 gram. Den lengste hoggormen som er registeret i Norge var imidlertid bare 86 centimeter. Til sammenligning blir enkelte snoker opp mot 140 centimeter.

Hoggormen føder levende unger

Selv om hoggormen er et krypdyr, tilhører den en eksklusiv klubb av kaldblodige dyr som føder levende unger. Men hoggormen er et såkalt uekte levendefødende dyr.

Hos ekte levendefødende dyr utvikler den befruktede eggcellen seg i morens mage uten en hinne eller skall rundt seg. Det er på denne måten de fleste pattedyrene formerer seg.

Hos de uekte levendefødende dyr utvikler eggcellen derimot et skall eller hinne rundt seg. Fostret utvikler seg altså inne i et egg, men kommer ut av det før det forlater morens kropp.

Hoggormer parer seg i april og mai, og ungene blir født august og september. Hannene konkurrerer om hunnenes gunst ved å opptre med en form for dans, der hannene duellerer mot hverandre. Den beste danseren får lov til å pare seg med hunnen.

Sjøhest føder levende unger

Sjøhesten er et annet kaldblodig dyr som føder levende unger. Her skyter hunnen egg inn i hannen, som til slutt føder ungene.

Hoggormen har mange fiender

Hoggormen er et giftig rovdyr i den norske naturen. Likevel har den mange naturlige fiender på grunn av sin beskjedne størrelse.

Pinnsvin, musvåker, kråker, rever og grevlinger er bare noen av de dyrene som gjerne angriper og spiser den lille slangen. Kjæledyr som hunder og katter kan også finne på å jakte på hoggormen.