Har slangene hatt ben?

Nedstammer slangene fra dyr med ben? Og har de ennå fragmenter av bena?

© Shutterstock

Slangene er nær i slekt med firfislene, og som dem nedstammer de fra forfedre som hadde fire ben. Fossiler har vist at det i fortiden levde slanger som hadde vanlig slangeform, men fortsatt var utstyrt med ben. Bena var riktignok små, men fungerte tilsynelatende fremdeles. I motsetning til firfislene har slangene i dag perfeksjonert sin krypende livsform i så høy grad at alle artene har mistet bena. Med enkelte unntak mangler alle nåtidens slanger også alle spor av bena de hadde en gang. Det finnes ikke engang rester av bekken eller skulderparti inne i kroppen. Men hos fire av de mest primitive slangefamiliene – hos ekte og falske ormeslanger, valseslanger og store kvelerslanger – er det fortsatt spor av ben. Hos noen arter kan vi se noe som likner små klør på hver side av kjønnsåpningen. Det er alt som er igjen av fortidens bakben. De små benfragmentene har ingen praktisk betydning når det gjelder bevegelsen, men de spiller muligens en rolle ved paringen. Det antas at de kan hjelpe til med å holde slangenes kjønns- åpninger mot hverandre helt til det har skjedd en overføring av sædceller.