Shutterstock

Skilpadder kan avgjøre kjønnet sitt selv

Temperaturen avgjør om et skilpaddefoster blir hann eller hunn – men fostret kan bevege seg inne i egget og dermed avgjøre det selv.

Ganske små temperaturforskjeller i fostertilstanden er avgjørende for om en skilpadde blir en hann eller en hunn.

Hittil har zoologene derfor regnet med at det er helt tilfeldig hvilket kjønn som kommer ut av en ansamling av egg.

Men så enkelt er det ikke, viser nye forsøk som er foretatt av forskere ved Chinese Academy of Sciences.

Forskerne brukte egg fra ferskvannsskilpadden Mauremys reevesii i eksperimentene.

I en spesiell rugekasse ble eggene plassert slik at temperaturen fra den ene enden av eggene til den andre varierte med opptil 4,7 grader.

Fostre søker den rette temperaturen

En temperatur på 29 grader er akkurat passe for skilpaddeegg, siden det resulterer i like mange hanner og hunner. Derfor søker fostre denne temperaturen i egget.

Vandrer mot varme

Et egg som er under 29 grader i midten, får fostret til å søke mot den varmeste enden.

Under 29 grader: Flest hanner

1

Vandrer mot kulde

Et egg som er over 29 grader i midten, får fostret til å søke mot den kaldeste enden.

Over 29 grader: Flest hunner

2
© YE ET. AL/CURRENT BIOLOGY & shutterstock

På forhånd hadde forskerne behandlet halvparten av eggene med stoffet capsazepin, som ødelegger fostrenes evne til å føle temperatur.

Forskerne målte nå hvordan fostrene beveget seg inne i eggene.

De ubehandlede fostrene flyttet seg opptil seks millimeter, mens de behandlede fostrene stort sett ble der de var.

Et skilpaddefoster kan bevege seg opptil 6 mm mot den siden av egget som har optimal temperatur.

© YE ET. AL/CURRENT BIOLOGY & shutterstock

Temperaturen er med på å avgjøre kjønnet

Målingene viste også at de ubehandlede fostrene alltid beveget seg i retning av en temperatur på 29 °C, som resulterer i en 50/50-fordeling av hanner og hunner.

Forsøket tyder på at fostrene faktisk kan velge kjønn selv, men instinktivt oppsøker den temperaturen som gir en lik fordeling mellom hanner og hunner.

Den balansesøkende mekanismen innebærer at skilpaddene ikke er like sårbare overfor et varmere klima som forskerne har fryktet.

Det samme kan gjøre seg gjeldende hos flere arter av krypdyr og fisk, der temperaturen avgjør kjønnet.