Shutterstock
bardehval hval

Undersjøisk støyforurensning fra gruvedrift kan forstyrre dyreliv 500 kilometer unna

Gruvedrift på havbunnen bråker flere hundre kilometer unna og kan true dyrearter som navigerer i de mørke havdypene ved hjelp av lyder og vibrasjoner.

Livet i havene blir forstyrret av støy fra undersjøisk gruvedrift som sprer seg i en radius på opp til 500 kilometer.

Mange fisker og andre havdyr ute på de dype havene navigerer utelukkende ved hjelp av lyd, og de kan være direkte truet av støyen fra gruvemaskinene.

Det viser en ny studie utført av forskere fra USA, Japan og Australia i samarbeid med organisasjonen Oceans Initiative. Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science.

17 gruveselskaper er klare til å bore

Studien kommer som et ledd i at 17 internasjonale gruveselskaper utforsker mulighetene for å bore i den såkalte Clarion-Clipperton-sonen mellom Mexico og den amerikanske øygruppen Hawaii.

Sonen er et havområde på 4,5 millioner kvadratkilometer der blant annet truede dyr som tann- og bardehvaler befinner seg. Til sammenligning er EUs areal på om lag 4,2 millioner kvadratkilometer.

Ut over dette er sonen bebodd og blir besøkt av mange dyrearter som vi fortsatt vet veldig lite om, men som i det mørke havdypet trolig bruker lyd og vibrasjoner til å navigere med – litt som en ubåt med ekkolodd.

Forskerne peker på at støyen fra hver av gruvene til de 17 selskapenes vil overstige det tillatte lydnivået på en avstand av om lag fem kilometer og kan forstyrre dyrelivet i områder som ligger flere hundre kilometer unna.

Den samlede støyen fra boringen til de 17 selskapene vil ifølge forskerne uunngåelig nå ut til områder helt uten gruvedrift, blant annet nærliggende referanseområder som forskerne bruker til kontrollsammenligninger.

Gruvene tester mindre bor

Professor emeritus Craig R. Smith ved universitetet på Hawaii hevder at de nye funnene kan innebære at man bør revurdere miljøbestemmelsene for området, og at dette kan innebære begrensninger av gruvedrift i Clarion-Clipperton-sonen.

Gruveselskapene er imidlertid i gang med å prøve ut mindre, og mindre bråkete, boresystemer til bruk på havbunnen i sonen, som er full av nikkel, mangan, kobolt, sink og såkalte sjeldne jordarter.

Ifølge lydundersøkelsens sponsor, den amerikanske tenketanken Pew Research Center, har gruveselskapene imidlertid fortsatt ikke offentliggjort noen data om lydnivåene på det nye utstyret. Derfor baserer studien seg på gruveselskapenes eksisterende utstyr.

Både FN og en rekke universiteter har satt i gang lignende forskningsprosjekter for å avdekke støyplagenes faktiske påvirkning på det undersjøiske livet som vi i dag mangler en hel del kunnskap om.