Shutterstock

Tiarmede blekkspruter har 3D-syn

Blekksprutens syn og hjernekapasitet ligger langt utover forskernes forestillingsevne. Det avslører et nytt oppfinnsomt forsøk der bløtdyrene ble utstyrt med rød-grønne 3D-briller.

Det er nærmest umulig for biologene å avgjøre hvordan dyr ser verden, men i et oppfinnsomt forsøk har forskere fra University of Minnesota i USA avslørt at tiarmede blekkspruter har 3D-syn, akkurat som oss.

Forskerne utstyrte blekksprutene med rød-grønne 3D- briller og viste dem videoer av en reke som flyttet seg over en skjerm.

Blekksprutene strakte seg ut etter reken, slik at forskerne kunne fastslå at de så den i det tredimensjonale rommet på akkurat det stedet der vi mennesker ville sett den. Blekksprutene bruker dermed den samme metoden som oss til å vurdere avstand.

© Rachael Feord, University of Cambridge

Forskerne undrer sig over blækspruttens hjerne

Resultatet er overraskende fordi blekksprutens syn på andre måter er helt ulikt fra vårt.

Vi har såkalt stereosyn, der synsfeltet fra to øyne overlapper hverandre.

Stereosyn er betegnelsen for den måten hjernen vår kombinerer inntrykket fra våre to øyne på, slik at vi opplever verden i 3D.

VIDEO: Se blæksprutten med 3D briller

Synssenteret i hjernen sammenligner hele tiden bildet fra hvert øye, og de små forskjellene gir oss en veldig presis avstandsbedømming til alle de objektene som finnes i synsfeltet.

Til gjengjeld er synsfeltet vårt begrenset av øynenes plassering og av at vi ikke kan bevege dem uavhengig av hverandre, slik blekkspruten kan.

Forskerne undrer seg over at blekkspruten har hjernekapasitet til både å håndtere stereosyn og øyne som beveger seg uavhengig av hverandre.

En forklaring kan være at blekksprutens stereosyn, akkurat som hos noen insekter, bare virker i forhold til objekter som er i bevegelse.