Søhest

Ny viten om sjøhester kan være med på å bevare dem

En ny studie er med på å forklare sjøhesters særpregede fysiognomi og kan være et redskap for å bevare de merkverdige dyrene.

Sjøhester, som er medlemmer av nålefiskfamilien, er noen av havenes mest merkverdige skapninger. De finnes både med og uten hudvedheng. I begge tilfeller brukes de lange snutene til å suge opp mikroskopiske matvarer, og hannene bærer hunnenes egg i en rugepose. Kroppen er helt innkapslet i beinplater.

Nå har forskere ved universitetet i Oregon oppdaget at sjøhester mangler viktige vekstgener som har betydning for blant annet utviklingen av tenner. Til gjengjeld er genomet – arvemassen – fullt av gjentatte deler av kode som kalles transposoner. Transposoner kan sette inn seg selv ulike steder i den genetiske koden, noe som forhindrer andre gener i å påvirke en organismes utvikling av egenskaper.

Kraftige farger beskytter

«Den nye kunnskapen om sjøhester kan være et viktig redskap for å bevare de bemerkelsesverdige dyrene», heter det i studien, som er publisert i Proceedings of The National Academy of Sciences.

I naturen lever sjøhestene ofte på grunt vann i tropiske strøk. Og en rekke arter lever på korallrev. Sjøhestenes kraftige farger er med på å kamuflere dem og beskytte mot fiender.

Man kan også finne sjøhester langt mot nord, og de er blant annet funnet i farvannet utenfor danske Bornholm.

De er vanskelige å holde i fangenskap og enda vanskeligere å få til å formere seg. Når ungene blir født, er de veldig små og sårbare. Bare omkring 5 av 1000 unger i et kull overlever.

Mange sjøhestarter er truet på grunn av overfiske og ødeleggelse av levesteder.