Lider hummeren når den blir kokt levende?

Det sies at hummeren ikke rekker å merke noe når den blir kastet i gryten, men hvordan kan vi egentlig vite hva et dyr opplever?

Kokende vann i rød gryte
© Shutterstock

Den behandlingen vi mennesker utsetter dyrene for, har vært en kilde til moralske og etiske diskusjoner i uminnelige tider. Mange debatter i eldre tider konsentrerte seg om spørsmålet om hvorvidt dyrene hadde sjel. Hvis dette var tilfellet, måtte man også gå ut fra at de kunne lide. Gjennom strengt kliniske forsøk har forskerne i senere år forsøkt å finne et rent objektivt mål for lidelse hos dyr – for eksempel ved å måle mengden av stresshormoner i dyrenes blod. Et vesentlig problem er naturligvis at det er vanskelig å gi en nøyaktig og biologisk dekkende definisjon på lidelse. Hvis for eksempel en hummer skal lide i menneskelig forstand når den blir kokt, må den på en eller annen måte være bevisst om hva som skjer. Det er igjen et spørsmål om hvor intelligent vedkommende dyr er. Men ettersom ingen ennå har vært i stand til å gi en nøyaktig definisjon på intelligens, kaster ikke denne innfallsvinkelen noe mer lys over saken. Vi kommer lenger hvis vi i stedet spør om dyr kan føle ubehag, for i så fall er svaret et entydig ja. Vi kan av gode grunner ikke spørre en hummer om det gjør vondt når den blir kokt. I mange tilfeller dør dyrene også så fort at det er meningsløst å stille spørsmålet. Men i en del tilfeller forsøker dyrene – om enn bare i kort tid – å komme opp av gryten. Det må være ensbetydende med at de rekker å registrere en eller annen form for fysisk ubehag, og derfor kan vi i denne forstand si at de lider.