Kan maneter være livsfarlige?

Hvordan brenner egentlig en brennmanet? Og finnes det virkelig maneter som kan drepe et menneske?

Lysende maneter i mørkt vann
© Shutterstock

Alle maneter er utstyrt med nesleceller. Det er celler med spesielle tråder som ruller seg ut ved berøring og som trenger inn gjennom huden på offeret. Samtidig avgir tråden en lammende og brennende gift. Manetene bruker neslecellene når de fanger bytte, men de fungerer også som et glimrende forsvarsvåpen.

Styrken på giften som cellene inneholder, varierer i stor grad fra art til art, og til og med fra årstid til årstid. Brennmanetens nesleceller etterlater røde, sviende striper, men atskillig verre er det å komme i kontakt med et portugisisk krigsskip, som er en såkalt kolonimanet.

Den har svært kraftige nesleceller, og her kan selv møtet med en enkelt tentakel medføre store smerter. Portugisiske krigsskip har vært årsaken til atskillige dødsfall, fordi smertene kan være så sterke at offeret besvimer og drukner.

Manetverdenens absolutte giftekspert finner man i farvannene rundt Australia. Det er den såkalte havvepsen. Dens nesleceller er ytterst kraftige og inneholder en sterk gift. Møtet med en havveps kan i beste fall resultere i flere dager med sterke smerter samt skjemmende arr.

I verste fall kan et slikt møte bety døden, både fordi giften kan drepe og fordi den som blir utsatt for maneten, besvimer av smerte.