Shutterstock

Hvordan finner havpattedyr veien?

Jeg lurer på hvordan seler og hvaler kan finne fram til de samme områdene år etter år?

Havpattedyr kan følge ruter i verdenshavene på flere tusen kilometer. Det gjør de for å nå fram til bestemte plasser for å finne maker eller områder der det på bestemte tider av året er mye mat.

De ekstremt lange reisene på åpent hav stiller veldig høye krav til dyrenes evne til å orientere seg og navigere.

Biologene vet ikke nøyaktig hvordan dyrene klarer dette, men de har noen teorier.

Slik navigerer havpattedyrene under og over vannet:

Trykk på de røde prikkene og les om havpattedyrenes veivisere, alt fra smaken av vannet til havstrømmene og stjernehimmelen.

Navigerer etter Jordas magnetfelt

Havpattedyr kan ha en sans i hjernen som registrerer jordas magnetfelt. Biologer har observert knølhvaler som svømmer fra Hawaii til Alaska langs en rute som bare avvek en grad fra den magnetiske polen.

Smaker på elvevann

Havpattedyr kan trolig smake saltnivået i vannet. Forskere tror dyrene kan registrere ferskvannet som strømmer ut fra store elver, og dermed bruke dem som kjennemerker til å navigere etter.

Lar seg frakte med havstrømmer

Havstrømmene kan være et spor for noen havpattedyr, siden de kan ha lært å følge en bestemt strøm i en bestemt retning for en tid.

Bruker fjell som peilemerker

Seler og hvaler har ofte øynene over vannoverflaten. Derfor kan de bruke visuelle tegn fra land som for eksempel fjelltopper på de delene av ruten som går langs kysten.

Holder øye med Sola

Havpattedyrene bruker himmellegemer til å finne veien. For eksempel kan dyrene ha en enkel regel om at de alltid skal ha soloppgangen på venstre side når de skal én vei, og på høyre side når de skal tilbake der de kom fra.

Bruker stjerner som veivisere

Flere studier har vist at seler bruker stjernene til å navigere etter. Biologene mener at også hvaler har denne evnen.

© Claus Lunau

For å komme fram til det riktige stedet må en sel eller en hval vite hvor den befinner seg (orientering), og i hvilken retning den skal bevege seg (navigasjon).

De intelligente og årvåkne dyrene kan gjøre dette ved å ta i bruk ytre tegn eller peilemerker.

Biologer gjetter for eksempel på at hvaler og seler kan smake hvor salt vannet i ulike elver er, at de bruker fjell eller andre landemerker til å styre etter eller orienterer seg etter jordas magnetfelt, akkurat som trekkfugler.